Big data en kunstmatige intelligentie

De komst van big data en kunstmatige intelligentie zorgt voor nieuwe economische mogelijkheden en maatschappelijke kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee op het gebied van privacy, ethiek, een eerlijk speelveld, democratische controle, autonomie, en veiligheid. Utrechtse onderzoekers belichten dit vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken.

© iStockphoto.com/josefkubes
12 juli 2019
José van Dijck schrijft in het Financieel Dagblad over de overvaltactiek van de grote techbedrijven.
20 juni 2019
Afgelopen week verscheen een interview met Mirko Schaefer in Lokaal, het magazine van de Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten.
© iStockphoto.com
20 mei 2019
Facebook-algoritmes en -medewerkers gaan 'artikelen van hogekwaliteit' selecteren die gebruikers zonder meer kunnen vertrouwen.
Code op een computerscherm
15 mei 2019
De Universiteit Utrecht onderzoekt de kansen en risico’s bij algoritmische besluitvorming en de bescherming en realisering van publieke waarden.
8 mei 2019
Maartje de Graaf, gedragswetenschapper bij het departement Informatica, is verkozen tot een van de vijftig rolmodellen van Inspiring Fifty Netherlands.

Pagina's

RSS

Onze experts

Experts van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

algoritmes en grondrechten
sociale media, smart city, e-government, publieke innovatie
mededingingsrecht, reguleren van grote Tech-bedrijven
intellectueel eigendomsrecht, algoritmes in nepnieuws, rechten voor robots
aansprakelijkheid van internetdienstverleners, auteursrecht, privacy en gegevensbescherming
intellectueel eigendomsrecht, het privacyrecht en de bescherming van persoonsgegevens

Experts van de faculteit Geesteswetenschappen

sociale media, netwerkanalyse, algoritmes
big data, data-ethiek, algoritmes, debatten omtrent technologie en maatschappij
kunstmatige intelligentie en verantwoordelijkheid, ethiek, zelfrijdende auto's
”deep learning”-technieken, kunstmatige intelligentie en menselijke taal

Experts van de faculteit Bètawetenschappen

autonomie, sociale intelligentie, verantwoordelijheid van computersystemen
big data, data mining en privacy
big data in moleculair life sciences-onderzoek
datavisualisatie en visuele analyse
kunstmatige intelligentie en sociale interacties
rechtsinformatica, intelligente systemen
machine learning, tekstanalyse en sociale media
mens-robot interacties
big data in klimaatonderzoek