Big data en kunstmatige intelligentie

De komst van big data en kunstmatige intelligentie zorgt voor nieuwe economische mogelijkheden en maatschappelijke kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee op het gebied van privacy, ethiek, een eerlijk speelveld, democratische controle, autonomie, en veiligheid. Utrechtse onderzoekers belichten dit vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken.

© iStockphoto.com
24 oktober 2019
Prof. dr. ir. Jan Broersen in de Wijsneuzen podcast van Trouw over of en hoe wij systemen het verschil tussen goed en kwaad kunnen aanleren.
9 oktober 2019
De Universiteit Utrecht gaat de aankomende vier jaar ruim drie miljoen euro extra investeren in onderwijs en onderzoek rond kunstmatige intelligentie.
Prof. dr. Jose van Dijck. Foto: Ed van Rijswijk
7 oktober 2019
Het onderzoek maakt onderdeel uit van een groter Europees onderzoeksproject (Horizon 2020) genaamd 'Policy, Expertise, and Trust in Action (PEriTiA)'.
ziekenhuisgang
23 augustus 2019
José van Dijck schrijft in het Financieele Dagblad over de personalisering binnen de zorg.
© iStockphoto.com/josefkubes
12 juli 2019
José van Dijck schrijft in het Financieel Dagblad over de overvaltactiek van de grote techbedrijven.

Pagina's

RSS

Onze experts

Experts van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

algoritmes en grondrechten
sociale media, smart city, e-government, publieke innovatie
mededingingsrecht, reguleren van grote Tech-bedrijven
intellectueel eigendomsrecht, algoritmes in nepnieuws, rechten voor robots
aansprakelijkheid van internetdienstverleners, auteursrecht, privacy en gegevensbescherming
intellectueel eigendomsrecht, het privacyrecht en de bescherming van persoonsgegevens

Experts van de faculteit Geesteswetenschappen

sociale media, netwerkanalyse, algoritmes
big data, data-ethiek, algoritmes, debatten omtrent technologie en maatschappij
kunstmatige intelligentie en verantwoordelijkheid, ethiek, zelfrijdende auto's
”deep learning”-technieken, kunstmatige intelligentie en menselijke taal

Experts van de faculteit Bètawetenschappen

autonomie, sociale intelligentie, verantwoordelijheid van computersystemen
big data, data mining en privacy
big data in moleculair life sciences-onderzoek
datavisualisatie en visuele analyse
kunstmatige intelligentie en sociale interacties
rechtsinformatica, intelligente systemen
machine learning, tekstanalyse en sociale media
mens-robot interacties
big data in klimaatonderzoek