Gender en Emancipatie

Utrechtse wetenschappers doen onderzoek rondom (on)gelijkheid tussen mannen en vrouwen vanuit uiteenlopende disciplines, zoals genderstudies, sociale wetenschappen, geschiedenis, filosofie en economie. In dit dossier bundelt de Universiteit Utrecht actuele voorbeelden van haar expertise op het gebied van gender en emancipatie.

Nieuws

Boekhandel Savannah Bay in Utrecht
12 november 2019
Voor het vijfendertigjarig jubileum van Savannah Bay werkte de boekhandel samen met de universiteit aan verschillende projecten.
4 november 2019
Vrouwen zijn hun emoties niet de baas of kunnen geen leiding geven. Het zijn voorbeelden van heersende gendernormen die terugkomen in de media.
meisjes en techniek
15 oktober 2019
Nederland worstelt met een sterke genderstereotypering in de wetenschap. Wat te doen?
© iStockphoto.com
14 oktober 2019
Dat weinig meisjes voor techniekstudies kiezen vloeit voort uit onze neiging om jongens en meisjes al vanaf hun geboorte systematisch anders te behandelen.
© iStockphoto.com/dinosmichail
7 oktober 2019
Onderzoek toont aan dat vrouwelijke Syrische vluchtelingen het bureaucratische systeem van de IND aanzienlijk anders ervaren dan mannen.
De winaars van de ECHO Awards 2019
26 september 2019
Op donderdag 26 september ontving Simone Zalla Aumaj de ECHO Award 2019.
19 september 2019
In het Science café stelden wetenschappers dat er maatschappelijk verandering moet komen op het gebied van genderrollen.
9 september 2019
Deze speciale uitgave brengt nieuwe invalshoeken in digitale media en migratiestudies in kaart vanuit een multidisciplinair perspectief.

Pagina's

RSS

Onze experts

Gender issues in de werkomgeving
Positie van vrouwen op de arbeidsmarkt
Europa en de positie van vrouwen