Welvaart en inkomensongelijkheid

Wordt de kloof tussen rijk en arm groter? Kunnen we welvaart meten en welke dimensies zijn dan belangrijk? En koe kunnen we komen tot een betere verdeling van welvaart? Utrechtse wetenschappers onderzoeken dit vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken.

Meer over welvaart en de Brede Welvaartsindicator (BWI) is te vinden op de website Brede Welvaart.

Onze experts

  • Armoede, Biodiversiteit, Duurzaamheid, Economische geschiedenis, Wereldwijde schaal, Grote maatschappelijke debatten, Economische groei en ontwikkeling, Ongelijkheid, Interdisciplinariteit, Internationale samenwerking, Langetermijntrajecten, Kwantitatieve datasets