Duurzame arbeidsmarkt

We kampen met steeds grotere personeelstekorten in de zorg en het onderwijs. Tegelijkertijd komen werkloze vijftigplussers nauwelijks aan de slag. Hoe kunnen we komen tot een meer evenwichtige en duurzamere arbeidsmarkt? Utrechtse onderzoekers onderzoeken dit vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken.

Sociologie en werk, work life balance

Arbeidsmarktvraagstukken (zzp, langer doorwerken, emancipatie en gender)

Strategisch Human Resource Management

Kwesties rond gender en werk

Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Human Resource Management

Ondernemerschap en innovatie

Werk en ongelijkheid

Arbeidseconomie en 'the human side of bits'

Sociale netwerken en werk, diversiteit

Werkstress, motivatie, prestatie, bevlogenheid

Arbeids- en Organisatiepsychologie

Employability, oudere werknemers, technologie, organisatiesociologie

Interactie arbeidsmarkt met woningmarkt, met gezondheid. Arbeid en zorg, nieuwe vormen van arbeid

Gender Equality Law

Arbeidsrelaties, contracting, payrolling, platformeconomie