SIG Learning Spaces

De fysieke leeromgeving is (vaak ongemerkt) van grote invloed op hoe leren plaatsvindt. Toch staan we daar niet altijd bij stil als we ons onderwijs geven in de zalen waarin we geroosterd zijn. In deze SIG willen we samen onderzoeken hoe we fysieke leeromgevingen kunnen creëren die het onderwijs en de gebruikte werkvormen optimaal kunnen ondersteunen. Nu zijn het vaak de ruimte en faciliteiten die bepalen hoe je je (contact)onderwijs inricht. Als het aan ons ligt is het straks andersom. Maar hoe zien deze zalen er in de toekomst uit? Welke inrichtingen passen bij kleinschalig en activerend onderwijs? En is de huidige tweedeling tussen hoorcollege- en werkcollegezalen eigenlijk wel van deze tijd? We discussiëren over dit soort vragen om verandering teweeg te brengen aan de universiteit.

Bekijk deze vlog voor meer informatie: https://youtu.be/MUZa7euSQNE

Trekker: Jasper van Winden

Klik hier om je aan te melden voor de SIG Learning Spaces!

Contact: cat@uu.nl