Kom mee naar buiten! Leeromgevingen in het groen

Tijdens de Versterk-Je-Onderwijs-Week van het CAT verzorgde de SIG Co-Creation Community Learning Spaces een workshop over (onderwijs)activiteiten in de buitenlucht. Een groepje docenten, studenten en medewerkers deed actief mee onder de bomen op het campusplein van de international campus.

In een ‘braindump’ formuleerden deelnemers op post-its eerst zoveel mogelijk redenen voor onderwijs buiten. Vervolgens clusterden de deelnemers deze redenen in overkoepelende thema’s:

 • Goed voor gezondheid, zowel fysiek als mentaal (frisse lucht, beweging, activerend, veerkracht)
 • Stimuleert creativiteit, inspireert, geeft nieuwe ideeën
 • Flexibiliteit, afwisseling, weer eens wat anders
 • Integratie van onderwijs in omgeving, contact met omgeving/anderen (mensen aanspreken)
 • Stimuleert conversatie, teambuilding
 • Meer ruimte voor bepaalde werkvormen
 • Leuk, ontspannend
 • Geen hiërarchie tussen docent en studenten (door vaste opstelling van ruimte), informeel
 • Gedwongen analoge werkvormen te gebruiken, zonder AV
 • Inclusief
 • Voorkomt tekort aan onderwijsruimtes

De volgende opdracht was erop gericht om, vanuit al deze positieve redenen, de stap te maken naar daadwerkelijke uitvoering van onderwijs (of een andere activiteit) buiten. Hiervoor bedachten deelnemers eerst welke specifieke gelegenheid zij buiten zouden kunnen organiseren komend jaar. In duo’s bespraken ze vervolgens wat daar minimaal voor nodig zou zijn en wat ze daarvoor zelf konden organiseren. De opbrengsten werden centraal met elkaar gedeeld en door feedback nog verder gebracht. Enkele voorbeelden die genoemd werden zijn:

 • Wandel-counseling in een natuurgebied
 • Geschiedenistocht door de stad over overblijfselen van slavernijverleden
 • Teambuildingsactiviteit
 • Rondleiding op het USP
 • Veldwerk gedrag voor opleiding Psychologie
 • Delen van ervaring van workshop voor docenten in de buitenlucht

Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat de minimale benodigdheden die gevraagd werden voor onderwijs buiten slechts heel beperkt waren. Een overkapping, zodat een geplande bijeenkomst ook bij regen door kan gaan, was het enige dat door sommige deelnemers werd aangegeven als een ‘must’. Vanuit Future Learning Spaces wordt deze input gebruikt om te onderzoeken welke mogelijkheden hiervoor zijn.