Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs

Studenten krijgen les door middel van blended learning
Blended learning: van USO project naar programma Educate-it

Hoe kun je studenten vroeg in hun studie al veel experimenten laten uitvoeren? Hoe verbeter je hun taalvaardigheid? En hoe zorg je dat docenten zo veel mogelijk van elkaar leren? Dit zijn enkele van de vele vragen waarbij het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs aanzet geeft tot het antwoord.

Het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs is in het leven geroepen ter bevordering van de professionalisering van docenten en om onderwijsinnovaties te stimuleren. Docenten van de Universiteit Utrecht dragen projecten voor op het gebied van (digitale) didactiek & toetsing, activerend leren, matching & selectie, honours onderwijs en de masterfasevernieuwing. Gehonoreerde projecten worden door de docenten zelf uitgevoerd.

Twee miljoen euro

Elk jaar kent het College van Bestuur 2 miljoen euro toe aan veelbelovende projecten. Hiervan wordt 1 miljoen euro besteed wordt aan kleinschalige, facultaire projecten. De andere 1 miljoen euro is beschikbaar voor grotere vernieuwingsprojecten waarbij door twee of meer faculteiten wordt samengewerkt. Deze voorstellen worden beoordeeld door een commissie die vanaf 2017 valt onder de verantwoordelijkheid van de Board van het Centre for Academic Teaching.

Projecten komen in aanmerking indien ze:

  • op een overtuigende wijze bijdragen aan de innovatie van onderwijs en onderwijskwaliteit. Hoe hoger de impact, hoe beter;
  • de normale evaluatie- en verbetercyclus van een opleiding of faculteit ontstijgen;
  • aansluiten bij het Strategisch Plan van de universiteit;
  • gedragen worden door minimaal 2 faculteiten;
  • maximaal drie jaar duren;
  • minimaal 85.000 en maximaal 250.000 euro kosten.

Procedure USO 2019

Op intranet (inlog voor medewerkers met Solis-ID) vind je meer informatie en de call for proposals voor de USO-ronde 2019. Voorstellen dienen bij te dragen aan verbetering van het onderwijs en aan te sluiten bij thema’s uit het strategisch plan: Diversiteit, internationalisering, omgaan met verschillen in de open samenleving; Interdisciplinariteit; Leven Lang Leren & professional performance; Persoonlijke vorming en ontwikkeling. Daarnaast is er ook een vrije categorie.

Deadlines USO ronde 2020 (universitair deel)
april / mei 2019

Opening aanvraagronde

juni 2019

Voorlichtingsbijeenkomst

Kijk in de Educational Database voor meer USO-projecten met projectbeschrijvingen en (voorlopige) resultaten.

Meer weten over het Utrecht Stimuleringsfonds Onderwijs? Neem dan contact op via cat@uu.nl.