Teaching fellows

Met het Teaching Fellowship Programme stimuleert de Universiteit Utrecht excellentie in haar onderwijs. Het programma bestaat sinds 2011.

Onderwijsvernieuwing

Teaching fellows voeren ieder een project uit dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs binnen hun faculteit. Twee jaar lang hebben zij een voortrekkersrol in het vernieuwen van onderwijs. Ze krijgen hiervoor een beurs van € 5.000, die zij naar eigen inzicht mogen besteden.

Teaching fellows 2012 - 2014

Wieger Bakker (Recht, Economie, Bestuur en Organisatie), project: Vermindering studie-uitval: binding aan de opleiding, begeleiding en academische integratie

Jacco Farla (Geowetenschappen), project: Hervorming Honours College: 'Leadership in Geoscience'

Robert Favier (Diergeneeskunde), project: The introduction of programmatic assessment of the Master phase at the faculty of Veterinary Medicine, University of Utrecht: from paper to practice

Gerrit Heil (Bètawetenschappen), project: Onderwijsvernieuwing door Context-Concept didactiek

Christel Lutz (University College Utrecht), project: Verbinden van de strategische zwaartepunten van de UU met het onderwijs van UCU

Eggo Müller (Geesteswetenschappen), project: Honours-tracés geesteswetenschappen tussen wetenschap, kennisvalorisatie en arbeidsmarkt

Bernadette van de Rijt (Sociale Wetenschappen), project: Een goed begin is het halve werk?

Teaching fellows 2011 - 2013

Ria van der Lecq (Geesteswetenschappen), project: Van TCS naar Liberal Arts

Tine Béneker (Geowetenschappen), project: Onderwijsprofiel communicatie & educatie

Frank van der Salm (Recht, Economie, Bestuur en Organisatie), project: Studenttevredenheid en onderwijskwaliteit

Susan te Pas (Sociale Wetenschappen), project: Creëren van een onderwijsomgeving waarin het delen van kennis en samenwerken aan onderwijsverniewing vanzelfsprekend zijn

Robin van den Boom (Diergeneeskunde), project: De weg naar integratie van theorie en praktijk

Johan Jeuring (Bètawetenschappen), project: Facultaire toetsing en toetsbeleid

Guus de Krom (University College Utrecht), project: Verbetering differentiatie en integratie van skills onderwijs aan het UCU