Onze onderwijsruimtes moeten niet bepalen hoe onze lessen eruitzien. Hoe we willen lesgeven moet bepalen hoe onze onderwijsruimtes eruitzien.

Vanuit een diversiteit aan disciplines werkt de Universiteit Utrecht aan een visie op de fysieke leeromgeving. Deze visie weerspiegelt de kernelementen die de Universiteit vooropstelt in het streven naar goede onderwijskwaliteit. Persoonlijk, intensief, flexibel, activerend en kleinschalig onderwijs vormen de basis voor de manier waarop het onderwijs is ingericht. De fysieke leeromgeving moet daar een weerspiegeling van zijn. Binnen Future Learning Spaces experimenteren we met nieuwe concepten om te verkennen hoe de fysieke leeromgeving hieraan kan bijdragen.


Wil je een Future Learning Space reserveren?