Onze onderwijsruimtes moeten niet bepalen hoe onze lessen eruitzien. Hoe we willen lesgeven moet bepalen hoe onze onderwijsruimtes eruitzien.

Wil jij een Future Learning Space reserveren?

Voor het incidenteel reserveren van een Future Learning Space buiten het reguliere onderwijs kun je de self-service module TE Reserve gebruiken.

Lees hier meer over reserveren

Vanuit een diversiteit aan disciplines werkt de Universiteit Utrecht aan een visie op de fysieke leeromgeving. Deze visie weerspiegelt de kernelementen die de Universiteit vooropstelt in het streven naar goede onderwijskwaliteit. Persoonlijk, intensief, flexibel, activerend en kleinschalig onderwijs vormen de basis voor de manier waarop het onderwijs is ingericht. De fysieke leeromgeving moet daar een weerspiegeling van zijn.

Binnen het project Future Learning Spaces experimenteren we met nieuwe concepten om te verkennen hoe de fysieke leeromgeving kan bijdragen aan de Utrechtse onderwijsvisie.