Doorgeven 2021

Elk jaar roept het Utrechts Universiteitsfonds in haar jaarlijkse Doorgeven-campagne alumni en Vrienden op om een bijdrage te geven aan beurzen, wisselende projecten op het gebied van onderwijs, onderzoek, academisch erfgoed en student life. U kunt doneren via een (doorlopende) machtiging of een losse eigen bijdrage of via crowdfunding

Deze keer werven we voor de volgende doelen:

Geef om gelijke kansen op studeren in Utrecht

Studenten hebben steeds vaker financiële hulp nodig om te kunnen studeren. Steun van ouders of de overheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom heeft de Universiteit Utrecht beurzenprogramma’s voor talentvolle studenten. 

DONEER NU
LEES MEER

Geef om onderzoek naar hersenletsel

Patiënten met hersenletsel kunnen vaak minder goed of niet meer functioneren op school of werk en in sociale en drukke situaties. Huidig onderzoek verklaart niet alle klachten. Met VR-brillen en software kunnen zoveel mogelijk kinderen en volwassenen thuis werken aan herstel.

DONEER NU
LEES MEER

Geef om Nederlands voor alle kinderen

Kinderen met een migratieachtergrond hebben een kleinere woordenschat in het Nederlands dan kinderen die in Nederland zijn geboren. Taalonderwijs op maat draagt bij aan gelijke kansen. Daarom brengen UU-taalwetenschappers het taalniveau van nieuwkomerskinderen in kaart.

DONEER NU
LEES MEER

Geef om plasticvrije oceanen (fase 2)

Schildpad verstrikt in plastic foto Jonathan Green

Een computertool kan voorspellen waar en wanneer plastic aanspoelt. Voor de ontwikkeling van deze ‘plasticvoorspeller’ zijn ‘drifters’ nodig: kleine, herbruikbare drijvende boeien met ingebouwde gps die inzicht geven in de zeestromen. Doneer een drifter!

DONEER NU
LEES MEER

Geef om proefdiervrij onderwijs

Dieren zijn onmisbaar om ziektes te begrijpen en behandelingen voor dieren én mensen te ontwikkelen. Om het gebruik van proefdieren in het onderwijs te verminderen, experimenteren de faculteit Diergeneeskunde, het UMCU en het departement Informatica met holografische dierenmodellen.

DONEER NU
LEES MEER

 

ANBI

Een schenking aan het Utrechts Universiteitsfonds is fiscaal aantrekkelijk, want Stichting Utrechts Universiteitsfonds is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).