Accountable Governance

Onder leiding van prof. Mark Bovens en prof. Sebastiaan Princen richt PGM zich op wetenschappelijke en maatschappelijke transities die verband houden met vraagstukken van democratie, verplaatste politiek, verantwoording, toezicht en transparantie. USBO heeft op dit vlak een stevige internationale reputatie opgebouwd, die in 2014 onder meer is onderstreept met het verschijnen van het Oxford Handbook of Public Accountability, onder redactie van Mark Bovens en Thomas Schillemans. We analyseren de genoemde vraagstukken via uiteenlopende debatten, variërend van debatten waarin maatschappelijke en technologische transities centraal staan, tot en met bestuurlijke en ‘regulatory’ verschuivingen die uitmonden in strikter toezicht en meer transparantie. We onderzoeken ze met uiteenlopende methoden, inclusief kwalitatieve, kwantitatieve en experimentele methodieken, waardoor we niet enkel formele besluitvormings- en verantwoordingsprocessen bestuderen, maar tevens informele praktijken. Bovendien onderzoeken we de vraagstukken op uiteenlopende niveaus, met bijzondere nadruk op de Europese Unie, alsmede in uiteenlopende sectoren, zoals zorg en veiligheid.

Betrokken onderzoekers: prof. dr. Mark Bovens, prof. dr. Sebastiaan Princen, dr. Thomas Schillemans, dr. Caelesta Braun, dr. Wieger Bakker, dr. Stephan Grimmelikhuijsen, dr. Gijs-Jan Brandsma, dr. Harmen Binnema, dr. Ank Michels, Sebastiaan Steenman MSc, Minou de Ruiter MSc, Joram Feitsma MSc.