Over het departement

Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) is een van de drie departementen van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht. 

Onderwijs

Naast onderwijs aan studenten in de bachelor- en masterfase verzorgt USBO ook opleidingen voor professionals (binnen Executive Onderwijs van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie).

Onderzoek

Organisatorisch kent het onderzoek aan het departement twee afdelingen: Public Governance and Management (PGM) en Organization Science (OS). Beide afdelingen werken vanuit het gemeenschappelijke onderzoeksprogramma Public Matters. Inhoudelijk bestaat dat onderzoeksprogramma twee onderzoekslijnen: Public Governance & Management (PGM) en Managing Social Issues (MSI). Onderzoekers werken langs deze lijnen binnen het programma en zijn betrokken bij het onderwijs en USBO Advies. 

USBO Advies

USBO Advies adviseert opdrachtgevers in de publieke en private sector over bestuurs- en organisatievraagstukken en verzorgt onderzoek en advies, training en coaching.

Organogram

Een update van het organogram volgt op korte termijn.

Bestuur, diensten en medewerkers

Wilt u meer weten over het bestuur van het departement, een van de diensten of medewerkers, ga dan naar de betreffende pagina of naar de Contactpagina: