Over het departement

Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) is een van de drie departementen van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht. 

USBO richt zich op het besturen en organiseren van publieke vraagstukken, in wisselwerking met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. De leidende vraag daarbij is hoe publieke organisaties en particuliere organisaties met een publieke taak met actuele maatschappelijke vraagstukken omgaan, hun publieke verantwoordelijkheden vormgeven en publieke waarde leveren.

Onderzoek

Ons academisch onderzoek staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De nadruk ligt op de kernthema’s verantwoording, professionaliteit, ‘public service performance’, organisatieverandering, innovatie en publiek leiderschap. We kijken in het bijzonder naar publieke organisaties als de Europese Unie, de rijksoverheid, gemeenten, politie, leger, de rechterlijke macht, en naar particuliere organisaties met een publieke taak, zoals ziekenhuizen, scholen, woningbouwcorporaties, sportorganisaties en culturele instellingen.

Binnen het onderzoeksprogramma Public Matters werken onderzoekers in twee afdelingen, Public Governance en Management (PGM) en Organisation and Management (O&M) met daarin meerdere leerstoelgroepen. Onderzoekers werken langs deze lijnen binnen het programma en zijn betrokken bij het onderwijs en USBO Advies. 

Kleinschalig en interactief onderwijs, ook voor professionals

In het onderwijs richten we ons op gemotiveerde mensen met uiteenlopende achtergronden die betekenisvol willen zijn in het oplossen van maatschappelijke problemen en willen bijdragen aan publieke waarde. Zowel de bachelor- en de masteropleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O) als het onderwijs voor professionals (binnen Executive Onderwijs van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie) zijn kleinschalig, intensief en interactief van karakter.

Betrokken advies, toegepast academisch onderzoek

We bieden hoogwaardig organisatieadvies en toegepast academisch onderzoek, in samenwerking met opdrachtgevers en partners. Maatschappelijk betrokken, praktisch toepasbaar en zeer toegankelijk.

Bestuur, diensten en contact

Wilt u meer weten over het bestuur van het departement of over de diensten ga dan naar de betreffende pagina of naar de Contactpagina.