Extra uitdaging: de B&O Academie

De B&O Academie vormt het kader waarbinnen we het aanbod aan verbredende, verdiepende, onderscheidende en internationale activiteiten in en rondom de bacheloropleiding en de masterprogramma’s van Bestuurs- en organisatiewetenschap zichtbaar maken. Sommige activiteiten maken al jaren deel uit van het reguliere onderwijsaanbod, een deel van het aanbod is recent ontwikkeld. Bij dat laatste gaat het bijvoorbeeld om de door studievereniging Perikles geïnitieerde modules en masterclasses, om initiatieven van B&O docenten zoals het extra-curriculaire USBOok (B&O Boekenclub) en het met de reguliere afstudeerfase verbonden Scriptie-Plus traject (waarin studenten naast hun scriptie ook een adviesrapport voor een organisatie schrijven). Bij verschillende activiteiten van de B&O Academie is sprake van een intensieve samenwerking tussen docenten en studenten van B&O. 

Variant op honoursprogramma's

De B&O Academie vormt in samenhang met het reguliere onderwijsaanbod, de B&O-variant op de ‘honoursprogramma’s’ zoals die binnen andere bachelor- en masteropleidingen van de Universiteit Utrecht bestaan. Het B&O-model wijkt op een aantal punten af van het universitaire honoursmodel:

  • B&O heeft vanwege het kleinschalige, intensieve en verbredende karakter van de opleiding zelf al veel van de uitgangspunten van het honoursmodel in zich;
  • het organiseren van een aparte gemeenschap van honoursstudenten binnen de (bredere) B&O community is niet passend;
  • de keuze voor en participatie in B&O Academie activiteiten sluit beter aan op de individuele studieloopbaan van de student.

Extra kwalificatie

B&O studenten die met voldoende resultaat en betrokkenheid aan de activiteiten hebben deelgenomen, krijgen daarvan onder het kopje ‘Activiteiten in het kader van de B&O Academie’ een aantekening op een bijlage bij hun bachelordiploma.

Actuele aanbod van de B&O Academie

Wil je weten wat op dit moment de onderdelen van de B&O Academie zijn? Ga dan naar de website www.students.uu.nl en kijk bij de bacheloropleiding onder 'Onderwijs'.

Vragen

Heb je vragen over de B&O Academie, neem dan contact op met de coördinator van de B&O Academie: dr. Marij Swinkels.

Meer weten over de B&O Academie

Wil je meer weten over de achtergronden en visie van de B&O Academie, open dan dit document