Bacheloropleiding

In de bacheloropleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O) richten we ons op het besturen en organiseren van publieke vraagstukken, in wisselwerking met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij kan het gaan om overheidsorganisaties, maar bijvoorbeeld ook om ziekenhuizen, scholen, vervoersbedrijven of musea. Bestuurs- en organisatiewetenschap koppelt onderwijs en onderzoek aan actuele ontwikkelingen in de samenleving. Je bestudeert die vraagstukken vanuit verschillende disciplines: sociologie, bestuurskunde, rechtsgeleerdheid, economie en antropologie. Tijdens onderzoeken in organisaties leer je verschillende onderzoeksmethoden te hanteren en maak je kennis met de praktijk. Daarnaast ontwikkel je academische, sociale en professionele vaardigheden die belangrijk zijn voor je toekomstige beroepsuitoefening.

Naast het verplichte curriculum bieden we veel ruimte voor individuele interesses en ambities. Je kunt ongeveer 25% van je bachelor beschouwen als vrije ruimte en daarbinnen keuzecursussen of een minor volgen. Daarnaast maak je actief kennis met organisaties door (leer)onderzoeken waarmee ieder jaar wordt afgerond. Er zijn bovendien mogelijkheden om een periode in het buitenland te studeren of daar onderzoek te doen. Je kunt ook een stage doen of onderdelen met extra uitdaging van de B&O Academie volgen.

Selectieprocedure

De bacheloropleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap is een opleiding met een maximumcapaciteit. Dit betekent dat het aantal plaatsen beperkt is tot 90 studenten. B&O mag als een van de weinige opleidingen in Nederland studenten selecteren. Na een zorgvuldige procedure selecteren we ieder jaar gemotiveerde, ondernemende studenten bij wie deze opleiding past.

Meer weten

Meer informatie over de bacheloropleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap vind je op de Bachelorsite.