Coaching

Voor managers, leidinggevenden en staffunctionarissen die behoefte hebben aan inspiratie, nieuwe inzichten, reflectie op eigen functioneren en intensieve individuele begeleiding biedt USBO individuele coachingstrajecten aan.

Situatieschets

De complexe alledaagse werkelijkheid vraagt van organisaties continue aanpassing van sturing om in te spelen op maatschappelijke veranderingen. Leidinggevenden en medewerkers spelen hierin een belangrijke rol. Persoonlijke groei en ontwikkeling in werk en werkrelaties zijn daarom van groot belang en vragen om voortdurende aandacht en scholing.

In alle trajecten bieden wij intensieve begeleiding bij uw vragen vanuit de werkervaring.

Doelgroepen

Bestuurders, directeuren en managers van organisaties in het publieke domein en non-profit dienstverlenende organisaties, die behoefte hebben aan:

  • Reflectie op en verbetering van persoonlijk functioneren in de context van de eigen organisatie;
  • Een deskundige gesprekspartner buiten de organisatie met wie op korte termijn in een vertrouwelijke sfeer een actueel probleem of opgave uit de organisatiepraktijk besproken kan worden;
  • Ordening van gedachten over de huidige werksituatie en loopbaanontwikkeling en mogelijke opties voor de toekomst;
  • Een nieuwe balans tussen werk en andere bezigheden.

Opzet

Na aanmelding volgt een oriĆ«nterend gesprek met een van de coaches die de begeleidingsvraag verkent en onderzoekt of een begeleidingstraject zinnig kan zijn. Vervolgens worden gezamenlijk de specifieke doelstellingen van de begeleiding geformuleerd.

Er worden afspraken gemaakt over de duur en vormgeving van het traject en er wordt nagegaan of, en zo ja op welke wijze, de organisatie bij het begeleidingstraject betrokken moet worden.
De offerte die we uitbrengen fungeert tevens als leercontract tussen cliĆ«nt en coach.

Tijdsduur 

Het basis-begeleidingstraject bestaat uit een serie van vijf gesprekken van gemiddeld anderhalf uur. Afhankelijk van de begeleidingsvraag kan besloten worden tot een korter of langer traject.

Locatie

Bijeenkomsten zijn mogelijk op een gekozen locatie, maar ook bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht (Bijlhouwerstraat 6, Utrecht). U kunt ook gebruik maken van beide mogelijkheden.

Profiel van de coaches

De coaches werken vanuit verschillende specialismen. Wat zij gemeen hebben is dat ze:

  • Cursusleiders zijn van een master of programma van Executive onderwijs Recht, Economie, Bestuur en Organisatie en daardoor constant in contact staan met de complexe realiteiten zoals deze zich voordoen in de praktijk van leidinggevenden in het publieke domein en dienstverlenende organisaties;
  • Door hun verbintenis met Bestuurs- en Organisatiewetenschap op de hoogte zijn van de nieuwste theoretische inzichten;
  • Helpen de verbinding te leggen tussen verschillende aspecten van het leidinggeven aan complexe processen;
  • Leidinggevenden ondersteunen om de eigen werkervaring en dilemma's te verbinden met wat zich in en om de organisatie afspeelt.

De verscheidenheid aan ervaring en deskundigheid van de coaches maakt het mogelijk een coach te kiezen die bij de persoon en de vraag past.