Hoe dragen instituties bij aan de vorming en versteviging van open samenlevingen?

Aan de Universiteit Utrecht slaan onderzoekers vanuit diverse vakgebieden de handen ineen voor de ontwikkeling van open en veerkrachtige samenlevingen. Zij werken samen binnen Utrecht's unieke onderzoeksexpertise Institutions for Open Societies (IOS). Academici binnen IOS richten zich met hun onderzoek op de twee vitale maatschappelijke vraagstukken: Waarom ontwikkelen samenlevingen zich verschillend? En hoe dragen instituties bij aan de vorming van veerkrachtige en open samenlevingen? Om dit te beantwoorden wordt interdisciplinair onderzoek verricht rond de formele en informele spelregels van menselijke interactie.

IOS-Hubs: waar onderzoek en samenleving de krachten bundelen