Alumni van opleidingen voor professionals

Na afronding van een van de masterprogramma’s, eerdere PAO-opleidingen, verkorte opleidingen (bij het Centrum voor Beleid en Management (CBM) of het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)) kunt u als alumnus van Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) lid worden van het Alumninetwerk Utrechtse Meesters of een van de alumniverenigingen.

AVEUM ALUMNIVERENIGING

Afgestudeerden van de masterprogramma's voor professionals hebben alumnivereniging AVEUM opgericht. Wilt u meer weten over deze vereniging en haar activiteiten, ga dan naar de website van AVEUM.

ALUMNIVERENIGING AVCCC

De AVCCC is een alumnivereniging bestemd voor gediplomeerden van de volgende opleidingen: Psychodynamisch Counselling / Counselling in Context / Counselling, Coaching en Consulting / Coaching en Consulting in Context / Master in Psychodynamic Counselling / Executive Master of Psychodynamic Counselling.

AVCCC organiseert onder meer open intervisiebijeenkomsten en twee seminars per jaar met een binnen- of buitenlandse spreker. Wilt u meer weten over de vereniging en haar activiteiten, ga dan naar de website van AVCCC.

ALUMNINETWERK UTRECHTSE MEESTERS

Na afronding van een van de masterprogramma’s. eerdere PAO-opleidingen of verkorte opleidingen kunt u als alumnus van Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) ook lid worden van het Alumninetwerk Utrechtse Meesters. Voor onze alumni organiseren we jaarlijks netwerkactiviteiten. Alumni kunnen ook zelf bijeenkomsten organiseren die wij kunnen faciliteren.

Meer informatie over het alumninetwerk Utrechtse Meesters kunt u krijgen bij drs. Erika Winkler, e.winkler@uu.nl, tel. (030) 253 8777.

Alumni nieuwsbrief

Elk kwartaal brengt USBO een digitale nieuwsbrief uit voor alumni van de Executive en Masterprogramma’s.