Alumni van opleidingen voor professionals

Na afronding van een van de masterprogramma’s, eerdere PAO-opleidingen, verkorte opleidingen (bij het Centrum voor Beleid en Management (CBM) of het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)) kunt u als alumnus van Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) lid worden van een van de alumniverenigingen.

AVEUM ALUMNIVERENIGING

Afgestudeerden van de executive masterprogramma's hebben alumnivereniging AVEUM opgericht. Wilt u meer weten over deze vereniging en haar activiteiten, ga dan naar de website van AVEUM.

ALUMNIVERENIGING AVCCC

De AVCCC is een alumnivereniging bestemd voor gediplomeerden van de volgende opleidingen: Psychodynamisch Counselling / Counselling in Context / Counselling, Coaching en Consulting / Coaching en Consulting in Context / Master in Psychodynamic Counselling / Executive Master of Psychodynamic Counselling.

AVCCC organiseert onder meer open intervisiebijeenkomsten en twee seminars per jaar met een binnen- of buitenlandse spreker. Wilt u meer weten over de vereniging en haar activiteiten, ga dan naar de website van AVCCC.