Promoveren

Promovendi leveren een belangrijke bijdrage aan het onderzoek van de Universiteit Utrecht. Kandidaten moeten over uitstekende onderzoeksvaardigheden en –methoden beschikken. Promoveren bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) kan op verschillende manieren.

Vacatures


Regelmatig worden er op de pagina Vacatures bij de Universiteit Utrecht vacante promotieplaatsen gepubliceerd. Tijdens zo’n drie- of vierjarig promotietraject werken promovendi onder begeleiding van een hoogleraar aan een onderzoeksproject dat uitmondt in een proefschrift of in een serie artikelen in wetenschappelijke tijdschriften.

Contact 

U.S.G. Research Institute e-mail: phddefence.usg@uu.nl