Promoveren

Hoe komt u in aanmerking voor een promotieplaats?

Promovendi leveren een belangrijke bijdrage aan het onderzoek van de Universiteit Utrecht. Kandidaten moeten over uitstekende onderzoeksvaardigheden en –methoden beschikken. Promoveren bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) kan op verschillende manieren.

Vacatures

Regelmatig worden er op de pagina Vacatures bij de Universiteit Utrecht vacante promotieplaatsen gepubliceerd. Tijdens zo’n drie- of vierjarig promotietraject werken promovendi onder begeleiding van een hoogleraar aan een onderzoeksproject dat uitmondt in een proefschrift of in een serie artikelen in wetenschappelijke tijdschriften.

Externe promotieplaatsen

Kandidaten met een afgeronde master- of doctoraalgraad kunnen ook zelf een voorstel voor een promotieonderzoek indienen. Wilt u via dit traject promoveren? Stuur dan met uw verzoek een onderzoeksvoorstel (3 pagina’s), uw C.V. en het eerste hoofdstuk van het beoogde proefschrift mee. U kunt een aanvraag doen via het webformulier.

Uw verzoek zal in behandeling worden genomen door de directeur Onderzoek of de hoogleraar die de meeste expertise heeft op het voorgestelde onderzoeksgebied. Bij de beoordeling zijn de volgende criteria belangrijk:

  • Sluit het onderzoeksvoorstel voldoende aan op de onderzoeksprogrammering en kernthema’s van USBO?
  • Is er een hoogleraar (en co-promotor) met voldoende expertise op het voorgestelde onderzoeksgebied?
  • Zo ja, hebben deze personen voldoende tijd om begeleiding op het gewenste niveau te verzorgen?

Aanvullende criteria zijn:

  • de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel;
  • de kwalificaties van de kandidaat.

Promoveren met een beurs

Het is ook mogelijk om met een beurs een promotietraject te voltooien. USBO zelf stelt geen beurzen ter beschikking. Als u over een beurs beschikt en aan de bovengenoemde criteria voldoet, dan dient u naast de verplichte documenten ook gedetailleerde financiële informatie over de beurs te verstrekken. U kunt een aanvraag doen via het webformulier

Contact 

U.S.G. Research Institute e-mail: phddefence.usg@uu.nl