Promoveren

Promovendi leveren een belangrijke bijdrage aan het onderzoek van de Universiteit Utrecht. Kandidaten moeten over uitstekende onderzoeksvaardigheden en -methoden beschikken. Tijdens een promotietraject werken promovendi onder begeleiding van een promotor (een hoogleraar of universitair hoofddocent met het recht promovendi te begeleiden) aan een onderzoeksproject dat uitmondt in een proefschrift. Hierna volgt een promotieplechtigheid waarin de promovendus het proefschrift verdedigt. Gebeurt dit met succes dan krijgt de promovendus de titel doctor. 

Hier leest u meer over promoveren aan de Universiteit Utrecht.

In het promotiereglement staan de eisen waaraan een promovendus en een promotie moeten voldoen. 

Promoveren bij USBO 


Er zijn twee mogelijkheden om promovendus te worden bij het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO): 
 

  • als u reageert op een beschikbare promotieplaats. Deze vindt u op de website van de Universiteit Utrecht bij vacatures
  • als u zelf voor financiering zorgt en een promotor vindt binnen USBO. In dit geval kunt u gedurende het hele jaar een aanvraag doen. Indien u zich wilt aanmelden als externe promovendus, is het allereerst zaak een promotor te vinden binnen USBO. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om contact op te nemen met een eventuele promotor ook om er zeker van te zijn dat uw onderzoeksidee past bij een van de vijf leerstoelgroepen van USBO. 

Bent u op dit moment promovendus bij USBO? Dan kunt u meer informatie vinden op de intranetpagina 'Promoveren aan de faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie (REBO).' 

Contact 


Heeft u vragen? Stuur dan een email naar: onderzoek.usbo@uu.nl 

Let op: Aanvragen voor een positie als externe promovendus via dit e-mailadres worden niet in behandeling genomen. U dient dit via de beoogde promotor te doen.