Hoe kunnen we bedreigingen van de samenleving met succes het hoofd bieden en tegelijkertijd onze democratische waarden beschermen?

De bedreigingsvormen waar de samenleving mee wordt geconfronteerd veranderen op grote schaal. Liberale democratieën hebben nieuwe veiligheidsmaatregelen en -filosofieën nodig om adequaat op deze dreigingen te kunnen reageren. Westerse democratieën worden hierbij geconfronteerd met een paradox. De politieke impuls is om een sterkere nationale veiligheidsstaat op te bouwen. Dit botst echter met de realiteit dat nationale regeringen over minder capaciteit beschikken om ook daadwerkelijk veiligheid te bieden. Hoe vinden we een evenwicht tussen bezorgdheid over veiligheid enerzijds en privacy anderzijds in onze moderne wereld? SOS biedt een onafhankelijk, interdisciplinair platform waar de wetenschap, professionele instanties en de samenleving elkaar vinden op onderwerpen als veiligheid, terrorisme en de rechtsstaat.

Nieuws

Imam Ali Moskee in Kopenhagen. Bron: Wikimedia/Guillaume Baviere
10 oktober 2019
Scott Douglas evalueert in een interview met Binnenlands Bestuur over de succesvolle Deense aanpak van radicalisering.
Foto: Maarten Zeehandelaar
9 oktober 2019
Pieter Jaap Aalbersberg werd in een collegetoursetting met Paul ’t Hart als moderator aan de tand gevoeld door studenten en professionals.
© iStockphoto.com
8 oktober 2019
Het DTN is een globale analyse van radicalisering, extremisme en de nationale en internationale terroristische dreiging tegen Nederland.

Pagina's

RSS