Margo Trappenburg studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van Leiden. Zij promoveerde in 1993 op het proefschrift Soorten van gelijk. Medisch-ethische Discussies in Nederland. Van 1992 tot 2000 was ze universitair docent bij Politicologie aan de Universiteit van Leiden. Sinds 2000 is ze universitair hoofddocent bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Sinds oktober 2014 is Margo bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk aan de Universiteit voor humanistiek. Meer informatie via www.mariekamphuisstichting.nl. Van 2008 - 2013 bekleedde ze de bijzondere leerstoel 'Sociaal politieke aspecten van de verzorgingsstaat en overlegeconomie' (de Drees leerstoel), aan de Universiteit van Amsterdam, bij het het AIAS, Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies. Daarvoor was Margo bijzonder hoogleraar Patiëntenperspectief aan het Instituut Beleid en Management van de Gezondheidszorg. Margo doet onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen in de verzorgingsstaat: de omslag van passieve solidariteit (belasting betalen) naar actieve solidariteit (helpen metterdaad). Veel publicaties liggen op het terrein van de gezondheidszorg. Margo schreef over ethische kwesties (abortus, euthanasie), over de positie van professionals in de zorg, over gezondheidszorgbeleid en over verdelingsvraagstukken.
Van 2001 tot 2008 schreef Margo een tweewekelijkse column in NRC Handelsblad.

Uitgebreide informatie over Trappenburg op www.margotrappenburg.nl


Helpen als ambacht

De Montessori democratie

Loonfatsoen