Prof. dr. Margo Trappenburg
m.j.trappenburg@uu.nl
Gegenereerd op 2018-08-16 19:37:16


Profiel

Margo Trappenburg studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van Leiden. Zij promoveerde in 1993 op het proefschrift Soorten van gelijk. Medisch-ethische Discussies in Nederland. Van 1992 tot 2000 was ze universitair docent bij Politicologie aan de Universiteit van Leiden. Sinds 2000 is ze universitair hoofddocent bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Sinds oktober 2014 is Margo bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk aan de Universiteit voor humanistiek. Meer informatie via www.mariekamphuisstichting.nl. Van 2008 - 2013 bekleedde ze de bijzondere leerstoel 'Sociaal politieke aspecten van de verzorgingsstaat en overlegeconomie' (de Drees leerstoel), aan de Universiteit van Amsterdam, bij het het AIAS, Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies. Daarvoor was Margo bijzonder hoogleraar Patiëntenperspectief aan het Instituut Beleid en Management van de Gezondheidszorg. Margo doet onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen in de verzorgingsstaat: de omslag van passieve solidariteit (belasting betalen) naar actieve solidariteit (helpen metterdaad). Veel publicaties liggen op het terrein van de gezondheidszorg. Margo schreef over ethische kwesties (abortus, euthanasie), over de positie van professionals in de zorg, over gezondheidszorgbeleid en over verdelingsvraagstukken.
Van 2001 tot 2008 schreef Margo een tweewekelijkse column in NRC Handelsblad.

Uitgebreide informatie over Trappenburg op www.margotrappenburg.nl

Wetenschappelijke expertises
politieke theorie
gezondheidszorgbeleid
professionals

Loonfatsoen

De Montessori democratie

Helpen als ambacht
Gegenereerd op 2018-08-16 19:37:16
Curriculum vitae

Margo Trappenburg studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van Leiden. Zij promoveerde in 1993 op het proefschrift Soorten van gelijk. Medisch-ethische Discussies in Nederland. Van 1992 tot 2000 was zij universitair docent politicologie aan de Universiteit van Leiden. Sinds 2000 is zij universitair hoofddocent bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Van 2004 tot maart 2008 was zij bijzonder hoogleraar Patiëntenperspectief aan het Instituut Beleid en Management van de Gezondheidszorg. Van 2008 tot 2013 was Margo Trappenburg bijzonder hoogleraar 'Sociaal politieke aspecten van de verzorgingsstaat en overlegeconomie', de zogenaamde Drees leerstoel, aan de Universiteit van Amsterdam. Onderzoeksthema's: ethische kwesties in de gezondheidszorg, de verhouding tussen managers en professionals, beroepsethiek.

Uitgebreide informatie over Trappenburg op http://www.margotrappenburg.nl/

Gegenereerd op 2018-08-16 19:37:16

Voor een volledig overzicht van publicaties, columns< lezingen enz. zie www.margotrappenburg.nl.

Sleutelpublicaties

Trappenburg, M.J. & van Beek, Gercoline (2017). ‘My profession is gone’: how social workers experience de-professionalization in the Netherlands. European Journal of Social Work

Trappenburg, M.J. (29-04-2016). Helpen als ambacht - Over arbeidsdeling in de participatiemaatschappij. Universiteit voor Humanistiek.

Trappenburg, M.J. (2015). Moeilijke gevoelens in de participatiesamenleving - de verhalen achter zorg, vragen en zorg bieden. Maatwerk, 16 (6), (pp. 10-13) (4 p.).

Trappenburg, Margo (2015). De opkomst van het Ikea principe. In Rene Cuperus & Menno Hurenkamp (Eds.), Omstreden vrijheid. Waartoe een vrije samenleving verplicht (pp. 175-184). Amsterdam: Van Gennep.

Trappenburg, M.J. (2015). Burn-out-samenleving of lief communisme?. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken

Trappenburg, M.J. (2008). Genoeg is genoeg. Over gezondheidszorg en democratie. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Trappenburg, M.J. & van Beek, Gercoline (2017). ‘My profession is gone’: how social workers experience de-professionalization in the Netherlands. European Journal of Social Work
Bos, A., Boselie, J.P.P.E.F. & Trappenburg, M.J. (2017). Financial performance, employee well-being, and client well-being in for-profit and not for-profit nursing homes: a systematic review. Health Care Management Review, 42 (4), (pp. 352-368).
Schmidt, Jante & Trappenburg, M.J. (2017). Het zou zomaar een zootje kunnen worden. Een Q-methodologisch onderzoek naar de ideeën van non- participanten over de relatie tussen representatieve en participatieve democratie op lokaal niveau. Res Publica (1), (pp. 35-60).
  2017 - Vakpublicaties
Trappenburg, M.J. (2017). Ik wil mijn kinderen niet tot last zijn - Euthanasie en hulp bij zelfdoding in de participatiemaatschappij. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, 27 (4), (pp. 105-109).
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Schillemans, Thomas, van de Bovenkamp, Hester & Trappenburg, Margo (2016). From “major decisions” to “everyday life” - Direct accountability to clients. In Paola Mattei (Eds.), Public Accountability and Health Care Governance - Public Management Reforms Between Austerity and Democracy (pp. 165-192) (28 p.). Palgrave Macmillan.
Schillemans, T., van de Bovenkamp, H. & Trappenburg, M.J. (2016). From Major Decisions’ to ‘Everyday life’. Direct Accountability to Clients. Public Accountability under Market Pressures Palgrave.
Bredewold, Femmianne, Tonkens, Evelien & Trappenburg, M.J. (2016). Solidarity and Reciprocity Between People With and Without Disabilities. Journal of Community and Applied Social Psychology
  2016 - Overige resultaten
Trappenburg, M.J. (29-04-2016). Helpen als ambacht - Over arbeidsdeling in de participatiemaatschappij. Universiteit voor Humanistiek.
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Trappenburg, M.J. (2015). Verdien ik niet teveel? Loonfatsoen voor bestuurskundigen. Bestuurskunde, 24 (3), (pp. 57-66).
  2015 - Vakpublicaties
Trappenburg, M.J. (2015). Adopteer een vuilnisbak. Publiek Denken (1 p.).
Trappenburg, Margo (2015). De opkomst van het Ikea principe. In Rene Cuperus & Menno Hurenkamp (Eds.), Omstreden vrijheid. Waartoe een vrije samenleving verplicht (pp. 175-184). Amsterdam: Van Gennep.
Trappenburg, M.J. (2015). Moeilijke gevoelens in de participatiesamenleving - de verhalen achter zorg, vragen en zorg bieden. Maatwerk, 16 (6), (pp. 10-13) (4 p.).
  2015 - Populariserende publicaties
Trappenburg, M.J. (2015). Burn-out-samenleving of lief communisme?. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken
Trappenburg, M.J. & van Beek, Gercoline (2015). Hulpverlenen volgens het Ikea-principe. Sozio
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Trappenburg, Margo (2014). De lasten van de zorg. Vermaatschappelijking van de zorg drukt vooral op lager betaalden. Armoede in Amsterdam - Een stadsbrede aanpak van hardnekkige armoede (pp. 77-89) (13 p.). Amsterdam: Bureau Onderzoek en Statistiek.
Trappenburg, Margo & Scholten, Wout (2014). Hoe Nederlanders denken over loonverschillen. Loonfatsoen (pp. 104-126) (23 p.). Amsterdam: Boom.
Trappenburg, Margo, Jansen, thijs & Scholten, Wout (2014). Loonfatsoen - Eerlijk verdienen of graaicultuur. Amsterdam: Boom.
  2014 - Vakpublicaties
Trappenburg, Margo (2014). Bescheiden professionals horen bij een rechtvaardige verdeling van zorgtaken. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, (pp. 54-55) (2 p.).
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Bredewold, F., Tonkens, E. & Trappenburg, M.J. (2013). Begroeting, honden en winkeliers. Begrensd contact tussen mensen met een beperking en andere buurtbewoners. In E. Tonkens & M. de Wilde (Eds.), Als meedoen pijn doet. Affectief burgerschap in de wijk. (pp. 84-98) (14 p.). Amsterdam: Van Gennep.
Trappenburg, M.J. (2013). De kern van solidariteit. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2013 (157), (pp. A7224) (1 p.).
Trappenburg, M.J. (2013). De koopman en de dokter. Over marktwerking in de zorg. In M. Schermer, M. Boenink & G. Meynen (Eds.), Komt een filosoof bij de dokter. (pp. 291-304) (13 p.). Amsterdam: Boom.
Trappenburg, M.J. (2013). De nieuwe beterweters. In Actal (Eds.), Merkbaar minder regeldruk (pp. 88-104) (16 p.). Den Haag: Actal.
Rietjens, J.A.C., Raijmakers, N.J., Kouwenhoven, P.S.C., Seale, C., van Thiel, G.J.M.W., Trappenburg, M.J., van Delden, J.J.M. & van der Heide, A. (2013). News media coverage of euthanasia: a content analysis of Dutch national newspapers. BMC Medical Ethics, 14 (11), (pp. 11) (1 p.).
Kouwenhoven, P.S.C., Raijmakers, N.J., van Delden, J.J.M., Rietjens, J.A.C., Schermer, M.H.N., van Thiel, G.J.M.W., Trappenburg, M.J., van de Vathorst, S., van der Vegt, B.J., Vezzoni, C., Weyers, H., van Tol, D. & van der Heide, A. (2013). Opinions of health care professionals and the public after eight years of euthanasia legislation in the Netherlands: a mixed methods approach. Palliative Medicine, 27 (3), (pp. 273-280) (8 p.).
van de Bovenkamp, H., Vollaard, H., Trappenburg, M.J. & Grit, K. (2013). Voice and Choice by Delegation. Journal of Heath Politics, Policy and Law, 38 (1), (pp. 57-88) (31 p.).
Bredewold, F., Tonkens, E. & Trappenburg, M.J. (2013). Wederkerigheid tussen weerbare en kwetsbare burgers. Wat zijn de mogelijkheden en voorwaarden?. In I. Verhoeven (Eds.), De affectieve burger. Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid. (pp. 168-186) (18 p.). Amsterdam: Van Gennep.
  2013 - Vakpublicaties
Trappenburg, M.J. (2013). Het eiland van Zijlstra. Socialisme en Democratie, 2013 (6/7), (pp. 5-9) (4 p.).
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Trappenburg, M.J. & van de Bovenkamp, H. (2012). A Comparative Review of Family-Professional Communication: What Mental Healthcare Can Learn from Oncology and Nursing Home Care. International Journal of Mental Health Nursing, 21 (4), (pp. 366-385) (19 p.).
Trappenburg, M.J. & Dwarswaard, J. (2012). De huisarts en de tijdgeest. Huisarts en Wetenschap, 55 (11), (pp. 504-508) (4 p.).
Trappenburg, M.J. & Schiffelers, M.J.W.A. (2012). How to Escape the Vicious Circle: The Challenges of the Risk Regulation Reflex. European Journal of Risk Regulation, 3 (3), (pp. 283-291) (8 p.).
Trappenburg, M.J. (2012). Laat het maar aan de dokter over. Stille ideologie in de gezondheidszorg. In C. van Montfort, A. Michels & W. van Dooren (Eds.), Stille ideologie. Onderstromen in beleid en bestuur (pp. 117-130) (13 p.). Den Haag: Boom Lemma.
Trappenburg, M.J. (2012). No Regrets. In S.J. Youngner & G.K. Kimsma (Eds.), Physician-Assisted Death in Perspective. Assessing the Dutch Experience (pp. 392-400) (8 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
Trappenburg, M.J. & Oversloot, H. (2012). The Dutch Social Fabric: Health Care, Trust and Solidarity. In S.J. Youngner & G.K. Kimsma (Eds.), Physician-Assisted Death in Perspective. Assessing the Dutch Experience (pp. 99-122) (23 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
  2012 - Vakpublicaties
Trappenburg, M.J. (2012). Blijf bij ons. Ode aan de verzorgingsstaat. Socialisme en Democratie, 69 (7/8), (pp. 62-68) (6 p.).
Trappenburg, M.J. (2012). Streng zijn, column. Huisarts en Wetenschap, 39 (11), (pp. 515-515) (1 p.).
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
van de Bovenkamp, H. & Trappenburg, M.J. (2011). Government Influence on Patient Organizations. Health Care Analysis, 19, (pp. 329-351) (23 p.).
Trappenburg, M.J. (2011). Professionals en managers. In M. Noordegraaf, C.H.M. Geuijen & A.J. Meijer (Eds.), Handboek Publiek Management (pp. 165-190) (26 p.). Den Haag: Boom Lemma.
Dwarswaard, J., Hilhorst, M. & Trappenburg, M.J. (2011). The Doctor and the Market. About the Influence of Market Reforms on the Medical Professional Ethics of GPs and Surgeons in the Netherlands. Health Care Analysis, 19, (pp. 388-402) (15 p.).
  2011 - Populariserende publicaties
Trappenburg, M.J. (11-06-2011). Dankzij marktwerking in de zorg worden patiënten verwend met cappuccino en dure onderzoekjes en de armen betalen het gelag. NRC Handelsblad
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
van der Staa, A., Jedeloo, S., Latour, J.M. & Trappenburg, M.J. (2010). Exciting but exhausting: experiences with participatory research with chronically ill adolescents. Health Expectations, 13 (1), (pp. 95-107) (13 p.).
Swierstra, T., van de Bovenkamp, H. & Trappenburg, M.J. (2010). Forging a Fit between Technology and Morality. The Dutch Debate on Organ Transplants. Technology in Society, 32 (1), (pp. 55-64) (10 p.).
Trappenburg, M.J. (2010). Ik en mijn medepatient. Recht der werkelijkheid, 3 (3), (pp. 31-51) (21 p.).
van de Bovenkamp, H., Trappenburg, M.J. & Grit, K. (2010). Patient participation in collective healthcare decision making: the Dutch model. Health Expectations, 13 (1), (pp. 73-86) (13 p.).
van de Bovenkamp, H. & Trappenburg, M.J. (2010). The relationship between mental health workers and family members. Patient Education and Counseling, 80 (1), (pp. 120-125) (6 p.).
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Trappenburg, M.J., Schillemans, T. & van de Bovenkamp, H. (2009). Cliëntenraden en klantenfora. In Mark Bovens & Thomas Schillemans (Eds.), Handboek publieke verantwoording (pp. 181-203) (296 p.). Den Haag: Lemma.
van de Bovenkamp, H. & Trappenburg, M.J. (2009). De moeizame relatie tussen hulpverleners en familieleden in de ggz. MGV : Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 64 (1-2), (pp. 27-38) (12 p.).
van de Bovenkamp, H. & Trappenburg, M.J. (2009). Reconsidering Patient Participation in Guideline Development. Health Care Analysis, 17 (3), (pp. 198-216) (19 p.).
Dwarswaard, J., Hilhorst, M. & Trappenburg, M.J. (2009). The robustness of medical professional ethics when times are changing: a comparative study of general practitioner ethics and surgery ethics in The Netherlands. Journal of Medical Ethics, 35 (10), (pp. 621-625) (5 p.).
  2009 - Overige resultaten
Trappenburg, M.J. (24-09-2009). Actieve solidariteit. (31 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Trappenburg, M.J. (2008). Genoeg is genoeg. Over gezondheidszorg en democratie. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Pellikaan, H. & Trappenburg, M.J. (2007). Politiek in de multiculturele samenleving. Amsterdam: BOOM/Meppel.
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Trappenburg, M.J. (2006). Societal Neurosis in Health Care. In Jan Willem Duyvendak, Trudy Knijn & Monique Kremer (Eds.), Policy, People and the New Professional. De-professionalisation and Re-professonalisation in Care and Welfare (pp. 48-63) (16 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
Trappenburg, M.J. (2005). Fighting Sectional Interests in Health Care. Health Care Analysis, 13 (3), (pp. 223-237) (15 p.).
Trappenburg, M.J. (2005). Restricting Family Rights. Philosophical Reflections on Transnational Marriages. In I. Honohan and J. Jennings (Eds.), Republicanism in Theory and Practice (pp. 173-185) (13 p.). London: Routledge.
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
Trappenburg, M.J. (2003). Against Segregation. Ethnic Mixing in Liberal States. Journal of Political Philosophy, 11 (3), (pp. 295-319) (25 p.).
Trappenburg, M.J. (2003). Darwin in de medische ethiek. In M. Adams, J. Griffiths & G. den Harthogh (Eds.), Euthenasie. Nieuwe knelpunten in een voortgezetten discussie (pp. 237-254) (18 p.). Kampen: Kok.
Trappenburg, M.J. (2003). Had het anders gekund? Over het Nederlandse integratiebeleid. In H. Pellikaan & M. Trappenburg (Eds.), Politiek in de multiculturele samenleving (pp. 218-243) (26 p.). Meppel/Amsterdam: Boom.
Trappenburg, M.J. & Pellikaan, H. (2003). Over de liberale democratie. De kwetsbaarheid van een open samenleving met een gesloten gemeenschap. In M.J. Trappenburg & H. Pellikaan (Eds.), Poltitiek in de multiculturele samenleving (pp. 218-243) (26 p.). Meppel/Amsterdam: Boom.
Pellikaan, H. & Trappenburg, M.J. (2003). Politiek in de multiculturele samenleving. Meppel/Amsterdam: Boom.
Trappenburg, M.J. (2003). Schoolkeuze en apartheid in Nederland. Krisis, 4 (4), (pp. 74-84) (11 p.).
  2003 - Vakpublicaties
Trappenburg, M.J. (2003). De valkuil. Socialisme en Democratie, 60 (5/6), (pp. 3-3) (1 p.).
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
Trappenburg, M.J. & de Groot, Mariska (2001). Controlling Medical Specialists in the Netherlands. Delegating the Dirty Work. Success and failure in Public Governance (pp. 219-237).
Trappenburg, M.J. (2001). Improving our shared understandings. Acta Politica (pp. 88-96).
Trappenburg, M.J. & van Holsteyn, Joop (2001). The Quest for Limits. Law and Public Opinion on Euthanasia in the Netherlands. Regulating Physican-Negotiated Death
  2000 - Wetenschappelijke publicaties
Trappenburg, M.J. (2000). In Defence of Pure Pluralism. Journal of Political Philosophy, 8 (2), (pp. 343-362).
Trappenburg, M.J. (2000). Lifestyle Solidarity in the Health Care System. Health Care Analysis, 8 (1), (pp. 65) (75 p.).
  1998 - Wetenschappelijke publicaties
Trappenburg, M.J. & van Holsteyn, Joop (1998). Citizens’ Opinions on New Forms of Euthanasia. A Report from the Netherlands. Patient Education and Counseling, 35 (1), (pp. 63) (73 p.).
Trappenburg, M.J. (1998). On Entering the Liberal State,. Acta Politica, 33, (pp. 139) (164 p.).
  1997 - Wetenschappelijke publicaties
Trappenburg, M.J. (1997). Defining the Medical Sphere. Cambridge Quirterly of Health Care Ethics, 6 (4), (pp. 416) (434 p.).
  1994 - Wetenschappelijke publicaties
Trappenburg, M.J. (20-07-1994). How to Reach Consensus on Ethical Issues?. Acta Politica, (pp. 335) (343 p.).
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-16 19:37:16

Trappenburg was betrokken bij diverse NWO projecten. Samen met Medard Hilhorst en Jolanda Dwarswaard deed ze onderzoek naar veranderingen in de medisch
-professionele beroepsethiek als gevolg van maatschappelijke veranderingsprocessen en overheidsbeleid (The robustness of medical professional ethics).
Zij deed mee aan een project over het nut van rechtvaardigheidstheorie (onder leiding van professor Govert den Hartogh) en aan een project over de wederzijdse beinvloeding van technologie en ethiek onder leiding van Tsjalling Swierstra. Ze participeerde in een grootschalig onderzoek naar medische beslissingen rond het levenseinde (medical behavior that potentially shortens life), in samenwerking met de vakgroep rechtssociologie van de Universiteit Groningen en in een recent onderzoek over hetzelfde onderwerp, uitgevoerd door onderzoekers uit Groningen, Utrecht en Rotterdam en gefinancierd door ZonMW (de medische poot van NWO).

Trappenburg begeleidde enkele promovendi:
Hester van de Bovenkamp promoveerde in 2010 op The Limits of Patient Power. Examining Active Citizenship in Dutch Health Care.
Jolanda Dwarswaard promoveerde in 2011 op De dokter en de tijdgeest. Een halve eeuw veranderingen in de beroepsethiek van huisartsen en chirurgen (copromotor: Medard Hilhorst).
Anushka Chote Omapersad promoveerde in 2011 op Ethnic Differences in Antenatal Care Use, Quality of Care and Pregnancy Outcomes. The Generation R study (copromotor: Marleen Foets, mede promotor: Christianne de Groot).
AnneLoes van Staa (Erasmus Universiteit/Hogeschool Rotterdam) promoveerde op 6 juni 2012, op On your own feet, een onderzoek naar de zorg voor chronisch zieke jong volwassenen (mede promotor Henriette Moll).
Femmianne Bredewold (Hogeschool Zwolle) promoveerde op 10 januari 2014 op Lof der oppervlakkigheid, een onderzoek naar vermaatschappelijking in de zorg (mede promotoren Evelien Tonkens en Jan Hoogland).

Huidige promovendi:

Aukje Leemeijer (Hogeschool Arnhem/Nijmegen): houding van professionals ten opzichte van patientenparticipatie in de GGZ (samen met Mirko Noordegraaf)

Aline Bos: private equity in de zorg (samen met Paul Boselie)

Jante Schmidt (Universiteit voor Humanistiek). Onderzoek naar waardigheid en morele gevoelens in de participatiesamenleving (samen met Evelien Tonkens)


Opdrachtonderzoek voor Binnenlandse Zaken: naar overreacties van de politiek na incidenten
Opdrachtonderzoek voor Binnenlandse Zaken naar verhouding tussen representatieve democratie en burgerinitiatieven (onder leiding van Evelien Tonkens, in samenwerking met Menno Hurenkamp en Jante Schmid)

Gegenereerd op 2018-08-16 19:37:16

Mastercursussen:

Core themes in Public administration & political science (research master)
Normatieve beleidsanalyse (vaardighedenvak, master)
Masterscripties (Bestuur en beleid, publiek management)

Bachelorcursussen:

Leerkring/scripties bachelor 3

Eerder doceerde Trappenburg ook:
B en O klassieken (bachelor 1) Politieke instituties in vergelijkend perspectief (PIP in bachelor 2)
Organiseren in de pluriforme samenleving (keuzevak bachelor 2)
bestuurskunde (minor)

Executive onderwijs:

Maatschappelijke veranderingen en de gevolgen voor organisaties
Normatieve dilemma's in bestuur en beleid
Actuele klassiekers
Scriptiebegeleiding

Gegenereerd op 2018-08-16 19:37:16
Nevenfuncties
  • Lid van de Wetenschappelijke raad van de BPSW
  • Lid van de redactie van Res Publica
  • Jury Marie Kamphuisprijs
  • Voorzitter van de adviesraad van Beroepseer
  • Wisselcolumn in Vakblad Sociaal Werk
Gegenereerd op 2018-08-16 19:37:16
Volledige naam
Prof. dr. M.J. Trappenburg Contactgegevens
Bijlhouwerstraat

Bijlhouwerstraat 6
Kamer -1.21
3511 ZC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 6710
Telefoonnummer afdeling 030 253 8101
Gegenereerd op 2018-08-16 19:37:16
Laatst bijgewerkt op 03-07-2018