Prof. dr. Margo Trappenburg
m.j.trappenburg@uu.nl
Gegenereerd op 2018-04-20 20:01:31


Profiel

Margo Trappenburg studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van Leiden. Zij promoveerde in 1993 op het proefschrift Soorten van gelijk. Medisch-ethische Discussies in Nederland. Van 1992 tot 2000 was ze universitair docent bij Politicologie aan de Universiteit van Leiden. Sinds 2000 is ze universitair hoofddocent bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Sinds oktober 2014 is Margo bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk aan de Universiteit voor humanistiek. Meer informatie via www.mariekamphuisstichting.nl. Van 2008 - 2013 bekleedde ze de bijzondere leerstoel 'Sociaal politieke aspecten van de verzorgingsstaat en overlegeconomie' (de Drees leerstoel), aan de Universiteit van Amsterdam, bij het het AIAS, Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies. Daarvoor was Margo bijzonder hoogleraar Patiëntenperspectief aan het Instituut Beleid en Management van de Gezondheidszorg. Margo doet onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen in de verzorgingsstaat: de omslag van passieve solidariteit (belasting betalen) naar actieve solidariteit (helpen metterdaad). Veel publicaties liggen op het terrein van de gezondheidszorg. Margo schreef over ethische kwesties (abortus, euthanasie), over de positie van professionals in de zorg, over gezondheidszorgbeleid en over verdelingsvraagstukken.
Van 2001 tot 2008 schreef Margo een tweewekelijkse column in NRC Handelsblad.

Uitgebreide informatie over Trappenburg op www.margotrappenburg.nl

Wetenschappelijke expertises
politieke theorie
gezondheidszorgbeleid
professionals

Loonfatsoen

De Montessori democratie

Helpen als ambacht
Gegenereerd op 2018-04-20 20:01:31
Curriculum vitae

Margo Trappenburg studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van Leiden. Zij promoveerde in 1993 op het proefschrift Soorten van gelijk. Medisch-ethische Discussies in Nederland. Van 1992 tot 2000 was zij universitair docent politicologie aan de Universiteit van Leiden. Sinds 2000 is zij universitair hoofddocent bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Van 2004 tot maart 2008 was zij bijzonder hoogleraar Patiëntenperspectief aan het Instituut Beleid en Management van de Gezondheidszorg. Van 2008 tot 2013 was Margo Trappenburg bijzonder hoogleraar 'Sociaal politieke aspecten van de verzorgingsstaat en overlegeconomie', de zogenaamde Drees leerstoel, aan de Universiteit van Amsterdam. Onderzoeksthema's: ethische kwesties in de gezondheidszorg, de verhouding tussen managers en professionals, beroepsethiek.

Uitgebreide informatie over Trappenburg op http://www.margotrappenburg.nl/

Gegenereerd op 2018-04-20 20:01:31

Bundels en boeken

 • Gezondheidszorg en Democratie, Oratie, Erasmus MC, Rotterdam 2005.
 • De ethiek van de publieke sector, Dr. J.M. den Uyl lezing, 18 december 2006.
 • Genoeg is genoeg. Over gezondheidszorg en democratie, Amsterdam University Press, Amsterdam 2008 (met medewerking van Hester v.d. Bovenkamp). Zie www.aup.nl.
 • Actieve solidariteit, oratie Universiteit van Amsterdam/Drees lezing, Vossius Pers, Amsterdam 2009.
 • Loonfatsoen, Margo Trappenburg, Wout Scholten en Thijs Jansen (red.), Boom, Amsterdam 2014.

Wetenschappelijke artikelen en hoofdstukken in boeken (Engels)

 1. Met Jolanda Dwarswaard en Medard Hilhorst, The robustness of medical professional ethics when times are changing. A comparative study of GP ethics and surgery ethics in the Netherlands, Journal of Medical Ethics, 2009, vol. 35, pp. 621-625.
 2. Met Hester van de Bovenkamp en Kor Grit, Patient Participation in Collective Health Care Decision Making, Health Expectations, 2010, vol 13, nr. 1, pp. 73-86.
 3. Met Tsjalling Swierstra en Hester van de Bovenkamp, Forging a Fit between Technology and Morality. The Dutch Debate on Organ Transplants, Technology in Society, 2010, vol. 32, nr. 1, pp. 55-64.
 4. Met Hester van de Bovenkamp, Government Influence on Patient Organizations, Health Care Analysis2011, Vol 19: 329-351.
 5. Met Jolanda Dwarswaard en Medard Hilhorst, The Doctor and the Market. About the Influence of Market Reforms on the Medical Professional Ethics of GPs and Surgeons in the Nehterlands, Health Care Analysis, 2011, Vol 19: 388-402.

Wetenschappelijke artikelen en hoofdstukken in boeken (Nederlands)

 1. Verval van een vitale norm, in: Socialisme & Democratie, april 2009.
 2. Met Thomas Schillemans en Hester van de Bovenkamp, Clientenraden en klantenfora, in: Mark Bovens & Thomas Schillemans (red.) Handboek Publieke verantwoording, Lemma, Den Haag 2009, pp. 181-204.
 3. Ik en mijn medepatient. Juridisering in de gezondheidszorg, in: Recht der Werkelijkheid, jrg. 31, nr. 3, 2010, pp. 40-51.
 4. Professionals en managers, in: Mirko Noordegraaf, Karin Geuijen en Albert Meijer (red.), Handboek publiek management, Boom/Lemma, Den Haag 2011, pp. 165-190.
 5. Met Wout Scholten, Hoe Nederlanders denken over loonverschillen, in: Margo Trappenburg, Wout Scholten en Thijs Jansen (red.), Loonfatsoen, Boom, Amsterdam 2014, pp. 104-126.
 6. Met Pieter Pekelharing, Loonfatsoen, in: Margo Trappenburg, Wout Scholten en Thijs Jansen (red.), Loonfatsoen, Boom, Amsterdam 2014, pp. 210-232.

Voor een volledig overzicht, zie www.margotrappenburg.nl.

^ naar boven
Gegenereerd op 2018-04-20 20:01:31

Trappenburg was betrokken bij diverse NWO projecten. Samen met Medard Hilhorst en Jolanda Dwarswaard deed ze onderzoek naar veranderingen in de medisch
-professionele beroepsethiek als gevolg van maatschappelijke veranderingsprocessen en overheidsbeleid (The robustness of medical professional ethics).
Zij deed mee aan een project over het nut van rechtvaardigheidstheorie (onder leiding van professor Govert den Hartogh) en aan een project over de wederzijdse beinvloeding van technologie en ethiek onder leiding van Tsjalling Swierstra. Ze participeerde in een grootschalig onderzoek naar medische beslissingen rond het levenseinde (medical behavior that potentially shortens life), in samenwerking met de vakgroep rechtssociologie van de Universiteit Groningen en in een recent onderzoek over hetzelfde onderwerp, uitgevoerd door onderzoekers uit Groningen, Utrecht en Rotterdam en gefinancierd door ZonMW (de medische poot van NWO).

Trappenburg begeleidde enkele promovendi:
Hester van de Bovenkamp promoveerde in 2010 op The Limits of Patient Power. Examining Active Citizenship in Dutch Health Care.
Jolanda Dwarswaard promoveerde in 2011 op De dokter en de tijdgeest. Een halve eeuw veranderingen in de beroepsethiek van huisartsen en chirurgen (copromotor: Medard Hilhorst).
Anushka Chote Omapersad promoveerde in 2011 op Ethnic Differences in Antenatal Care Use, Quality of Care and Pregnancy Outcomes. The Generation R study (copromotor: Marleen Foets, mede promotor: Christianne de Groot).
AnneLoes van Staa (Erasmus Universiteit/Hogeschool Rotterdam) promoveerde op 6 juni 2012, op On your own feet, een onderzoek naar de zorg voor chronisch zieke jong volwassenen (mede promotor Henriette Moll).
Femmianne Bredewold (Hogeschool Zwolle) promoveerde op 10 januari 2014 op Lof der oppervlakkigheid, een onderzoek naar vermaatschappelijking in de zorg (mede promotoren Evelien Tonkens en Jan Hoogland).

Huidige promovendi:

Aukje Leemeijer (Hogeschool Arnhem/Nijmegen): houding van professionals ten opzichte van patientenparticipatie in de GGZ (samen met Mirko Noordegraaf)

Aline Bos: private equity in de zorg (samen met Paul Boselie)

Jante Schmidt (Universiteit voor Humanistiek). Onderzoek naar waardigheid en morele gevoelens in de participatiesamenleving (samen met Evelien Tonkens)


Opdrachtonderzoek voor Binnenlandse Zaken: naar overreacties van de politiek na incidenten
Opdrachtonderzoek voor Binnenlandse Zaken naar verhouding tussen representatieve democratie en burgerinitiatieven (onder leiding van Evelien Tonkens, in samenwerking met Menno Hurenkamp en Jante Schmid)

Gegenereerd op 2018-04-20 20:01:31

Mastercursussen:

Core themes in Public administration & political science (research master)
Normatieve beleidsanalyse (vaardighedenvak, master)
Masterscripties (Bestuur en beleid, publiek management)

Bachelorcursussen:

Leerkring/scripties bachelor 3

Eerder doceerde Trappenburg ook:
B en O klassieken (bachelor 1) Politieke instituties in vergelijkend perspectief (PIP in bachelor 2)
Organiseren in de pluriforme samenleving (keuzevak bachelor 2)
bestuurskunde (minor)

Executive onderwijs:

Maatschappelijke veranderingen en de gevolgen voor organisaties
Normatieve dilemma's in bestuur en beleid
Actuele klassiekers
Scriptiebegeleiding

Gegenereerd op 2018-04-20 20:01:31
Nevenfuncties
 • Lid van Raad van advies Zorgverzekeraars Nederland
 • Lid van de Wetenschappelijke raad van de BPSW
 • Lid van de redactie van Res Publica
 • Jury Marie Kamphuisprijs
 • Voorzitter van de adviesraad van Beroepseer
 • Columniste bij PM Publiek denken
 • Wisselcolumn in Vakblad Sociaal Werk
Gegenereerd op 2018-04-20 20:01:31
Volledige naam
Prof. dr. M.J. Trappenburg Contactgegevens
Bijlhouwerstraat

Bijlhouwerstraat 6
Kamer -1.21
3511 ZC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 6710
Telefoonnummer afdeling 030 253 8101
Gegenereerd op 2018-04-20 20:01:31
Laatst bijgewerkt op 27-02-2018