Dr. Harmen Binnema
h.a.binnema@uu.nl
Gegenereerd op 2017-10-22 04:34:59


Profiel

Harmen Binnema is universitair docent en coördinator van het masterprogramma Bestuur en Beleid. In onderzoek en onderwijs ligt zijn focus op lokaal bestuur en dan in het bijzonder bewonersparticipatie, lokale democratie en de rol van politieke partijen. Daarnaast doet hij opdrachtonderzoek voor USBO Advies en geeft hij trainingen over beleid maken en politieke sensitiviteit. 

Sinds april 2009 is Harmen werkzaam aan de USBO. Hiervoor werkte hij twee jaar als beleidsonderzoeker bij Bureau Veldkamp, was hij promovendus en docent aan de Vrije Universiteit en van 2003 tot en met 2011 lid van Provinciale Staten in Noord-Holland. Naast zijn werk aan de USBO is Harmen trainer bij de GroenLinks Academie en bestuurslid bij diverse maatschappelijke organisaties. 

Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
lokale politiek
politieke partijen
EU integratie
openbaar bestuur
Gegenereerd op 2017-10-22 04:34:59
Curriculum vitae Download PDF

Harmen Binnema is universitair docent en coördinator van het masterprogramma Bestuur en Beleid. Daarnaast verzorgt hij een aantal vakken rondom democratie, politieke partijen, lokale politiek en sociale media in de reguliere bachelor- en masteropleiding van de USBO, begeleidt hij scripties en geeft hij trainingen over beleid maken en politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Harmen studeerde politicologie (afstudeerrichting vergelijkende politicologie) aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universität Bern. Zijn scriptie 'The Branches of Europe' kreeg in 2002 de Daniël Heinsiusprijs voor de beste politicologische scriptie. In 2009 promoveerde Harmen, eveneens aan de Vrije Universiteit, op het proefschrift How parties change. EU integration and the flexible response of political parties.

Sinds april 2009 is Harmen werkzaam aan de USBO. Hiervoor werkte hij twee jaar als beleidsonderzoeker bij Bureau Veldkamp, was hij promovendus en docent aan de Vrije Universiteit en gedurende acht jaar lid van Provinciale Staten in Noord-Holland. Naast zijn werk aan de USBO is Harmen trainer bij de GroenLinks Academie en bestuurslid bij diverse maatschappelijke organisaties. 

Gegenereerd op 2017-10-22 04:34:59
Sleutelpublicaties

Binnema, Harmen & Geuijen, Karin (2015). Verbindend vakmanschap - De kunst van het loslaten. Bestuurswetenschappen, 69 (2), (pp. 85-97).

Binnema, Harmen (2014). Terugtrekken of opzij stappen. Beleidsadviezen over minder overheid en meer samenleving. Bestuurskunde, 23 (3), (pp. 47-55).

Binnema, Harmen (2013). Lokaal bestuur vraagt om betrokken onderzoekers. In Marieke van Genugten, Marlies Honingh & Willem Trommel (Eds.), Passie voor de publieke zaak - Tussen systeem en sentiment (pp. 77-93). Boom Lemma.

Binnema, Harmen (2012). Pleidooi voor verbinding: Over de schakelfunctie van politieke partijen tussen burgers en Europa. In Sarah de Lange & Pieter de Jong (Eds.), Europa, burgerschap en democratie - Over de gespannen relatie tussen burgers en Europa en mogelijkheden om die te ontspannen (pp. 29-40). Raad voor het openbaar bestuur.

Alle publicaties
  2016
Binnema, Harmen & Boogaard, Geerten (2016). De G1000: meer dan een experiment?. In Geerten Boogaard & Ank Michels (Eds.), G1000. Ervaringen met burgertoppen (pp. 31-43). Boom.
Boogaard, Geerten & Binnema, Harmen (2016). De politieke invloed van de G1000 in Amersfoort en Uden. In Geerten Boogaard & Ank Michels (Eds.), G1000. Ervaringen met burgertoppen (pp. 15-29). Boom.
Michels, Ank & Binnema, Harmen (2016). De realisatie van democratische waarden. In Geerten Boogaard & Ank Michels (Eds.), G1000. Ervaringen met burgertoppen (pp. 45-58). Boom.
Binnema, Harmen & Michels, Ank (2016). Loting en diversiteit. Te hoge verwachtingen. In Geerten Boogaard & Ank Michels (Eds.), G1000. Ervaringen met burgertoppen (pp. 59-71). Boom.
  2015
Boogaard, Geerten & Binnema, Harmen (2015). De G1000 in Amersfoort - Reconstructie en analyse vanuit politiek-institutioneel perspectief. (35 p.).
Michels, Ank & Binnema, Harmen (2015). De G1000 in Groningen en de burgertop in Amsterdam vergeleken met andere G1000en - De realisatie van democratische waarden. (20 p.).
Binnema, Harmen & Boogaard, Geerten (2015). De G1000 Uden - Innovatie in de verhouding tussen burger en overheid?. (30 p.).
Binnema, Harmen (2015). De kloof tussen de burger en Brussel. In Anna Van der Vleuten (Eds.), De bestuurlijke kaart van de Europese Unie (pp. 243-258). Bussum: Coutinho.
Michels, Ank & Binnema, Harmen (2015). G1000 in Amersfoort, Uden en Kruiskamp - De realisatie van democratische waarden. (30 p.).
Binnema, Harmen & Geuijen, Karin (2015). Verbindend vakmanschap - De kunst van het loslaten. Bestuurswetenschappen, 69 (2), (pp. 85-97).
  2014
Binnema, Harmen (2014). Terugtrekken of opzij stappen. Beleidsadviezen over minder overheid en meer samenleving. Bestuurskunde, 23 (3), (pp. 47-55).
  2013
Binnema, Harmen (2013). Lokaal bestuur vraagt om betrokken onderzoekers. In Marieke van Genugten, Marlies Honingh & Willem Trommel (Eds.), Passie voor de publieke zaak - Tussen systeem en sentiment (pp. 77-93). Boom Lemma.
Binnema, H.A., Geuijen, C.H.M. & Noordegraaf, Mirko (2013). Verbindend vakmanschap: De uitdaging van tegelijk loslaten en samenwerken. Utrecht: Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Universiteit Utrecht.
  2012
Bos, A., Binnema, H.A. & Ridderbos, M. (2012). Departementale organisatieanalyse. De afwegingen rond regeldruk bij de totstandkoming van wet- en regelgeving. USBO Advies.
Bos, A., Schiffelers, M.J.W.A. & Binnema, H.A. (2012). Merkbaar minder regeldruk. Praktijkonderzoek in de langdurige zorg en rond de Wabo. USBO Advies.
Binnema, Harmen (2012). Pleidooi voor verbinding: Over de schakelfunctie van politieke partijen tussen burgers en Europa. In Sarah de Lange & Pieter de Jong (Eds.), Europa, burgerschap en democratie - Over de gespannen relatie tussen burgers en Europa en mogelijkheden om die te ontspannen (pp. 29-40). Raad voor het openbaar bestuur.
  2011
Binnema, H.A. (2011). Naar een nieuwe relatie tussen kiezer en gekozene: De Eerste Kamer en de provincie. In A. Vliegenthart & R. van Raak (Eds.), De Eerste Kamer. De andere kant van het Binnenhof: toen, nu straks (pp. 119-130). Soesterberg: Aspekt.
Noordegraaf, M., Binnema, H.A., Bos, A., Pikker, G.K. & Schiffelers, M.J.W.A. (2011). Verantwoord informeren. Achtergrond en aanpak van informatieverplichtingen van politieprofessionals. Utrecht: USBO, Bijlage bij advies 'Meer armslag voor de politieprofessional'.
  2010
Binnema, H.A. (2010). De kloof tussen de burger en Brussel. In A Van der Vleuten (Eds.), De bestuurlijke kaart van de Europese Unie (pp. 239-255). Bussum: Coutinho.
Binnema, H.A. (2010). Groene democratisering in de provincie. De Helling, 23 (3), (pp. 24-26).
  2009
  2007
Binnema, Harmen & Crum, Ben (2007). Euroscepticism as a carrier of elite-mass incongruence: the case of the Netherlands. In Justine Lacroix & Ramona Coman (Eds.), Les résistances à l'Europe. Cultures nationales, idéologies et stratégies d'acteurs (pp. 113-128). Université de Bruxelles.
Netjes, Catherine E. & Binnema, Harmen A. (2007). The salience of the European integration issue - Three data sources compared. Electoral Studies, 26 (1), (pp. 39-49).
  2006
Binnema, H.A. (2006). Aggregating, mobilizing, and recruiting: EU integration and party functions. In Ronald Holzhacker & Markus Haverland (Eds.), European Research Reloaded: Cooperation between Europeanized States (pp. 89-117). Springer Dordrecht.
  2005
Binnema, H.A. & Vergunst, Noel (2005). De uitgeholde staat: de invloed van Europese integratie op politieke partijen en de staat. Res Publica, 47 (1), (pp. 5-18).
  2004
Binnema, H.A. (2004). The Netherlands. How OECD ideas are slowly creeping in. In Klaus Armingeon & Michelle Beyeler (Eds.), The OECD and European Welfare States (pp. 113-125). Cheltenham/Edward Elgar.
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-10-22 04:34:59

2017-2018

 • Burgers en democratie (keuzevak bachelor 2/3)
 • Effectief universitair besturen (keuzevak bachelor 2/3) 
 • Beleidsvaardigheden (master)
 • Burgerschap & verantwoordelijkheden (master)
 • Onderzoeksseminar Bestuur en Beleid (master)
 • Ontwikkelingen in het publieke domein (EMP)
 • Scriptiebegeleiding (master & EMP)
Gegenereerd op 2017-10-22 04:34:59
Nevenfuncties

UU

 • voorzitter van de Opleidingscommissie B&O (bachelor, master en EMP)

Overig

 • jurylid Undergraduate Awards
 • lid van de Lokale Rekenkamer Leerdam 
 • voorzitter kandidatencommissie GroenLinks Utrecht

 

Gegenereerd op 2017-10-22 04:34:59
Volledige naam
Dr. H.A. Binnema Contactgegevens
Bijlhouwerstraat

Bijlhouwerstraat 6
Kamer 0.12
3511 ZC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 8502
Telefoonnummer afdeling 030 253 8101
Mobiel 064 712 4482
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Gegenereerd op 2017-10-22 04:34:59
Laatst bijgewerkt op 15-09-2017