Masterprogramma's

In de masteropleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O) richten we ons op het besturen en organiseren van publieke vraagstukken, in wisselwerking met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Binnen de masteropleiding kun je kiezen voor één van de acht programma's. Je vindt er meer informatie over op de mastersite:
 

Inspelen op wat de praktijk verlangt, is een belangrijk uitgangspunt in de opleiding. Je werkt daarom aan actuele vraagstukken. Om zo goed mogelijk recht te doen aan de werkelijkheid, worden vraagstukken uit de samenleving vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd. Bovendien ontwikkel je  academische en professionele vaardigheden, die van toegevoegde waarde zijn voor je functioneren op de arbeidsmarkt. Je kunt ook onderdelen met extra uitdaging van de B&O Academie volgen.

Master's Programmes in English

Are you looking for English spoken Master's Programmes at USG? Most of the Master’s Programmes are offered in Dutch, and occasionally have English speaking staff. But these USG Master's Programmes are English spoken:

Masterprogramma’s voor professionals

Bent u een professional en op zoek naar een masteropleiding naast het werk? Kijk dan elders op deze website bij Opleidingen voor professionals.