Onderwijs

In het onderwijs van Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O) richten we ons op het besturen en organiseren van publieke vraagstukken, in wisselwerking met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Theorie en praktijk komen bij elkaar in een benadering vanuit verschillende disciplines en perspectieven. Het onderwijs is kleinschalig en intensief. Betrokken docenten geven, in interactie met gemotiveerde studenten, vorm aan  het onderwijs waarin actuele, maatschappelijke ontwikkelingen een belangrijke rol spelen. We leiden studenten op die betekenisvol willen zijn voor de inrichting van de samenleving.

Bacheloropleiding

In de driejarige bacheloropleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap werken studenten met actuele casussen, krijgen ze regelmatig gastcolleges en maken ze kennis met de praktijk door zelf onderzoek in organisaties te doen. Daarnaast is er veel aandacht voor academische, sociale en professionele vaardigheden waarmee de studenten sterker staan op de arbeidsmarkt.
Als een van de weinige reguliere opleidingen in Nederland, kreeg B&O in 2014 het kenmerk Kleinschalig en Intensief van de NVAO.

Masteropleiding

De masteropleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap bestaat uit negen verschillende programma’s, waaronder het voor Nederland unieke, tweejarige duale masterprogramma Sportbeleid en sportmanagement, de tweejarige, internationale onderzoeksmaster Research in Public Administration and Organizational Science en het double-degree programma European Governance (in samenwerking met universiteiten in Dublin, Konstanz en Brno) en Organising Social Impact. Kernthema’s van de andere masterprogramma’s zijn: bestuur en beleid, communicatie, organisatieverandering, publiek management en strategisch human resource management.
Ook in de masteropleiding besteden we veel aandacht aan academische en professionele vaardigheden die van toegevoegde waarde zijn voor de latere beroepsuitoefening.

Keuzeonderwijs

De opleiding B&O heeft een ruim en gevarieerd aanbod van keuzecursussen en minors voor studenten van andere faculteiten en universiteiten en contractstudenten.

Extra uitdaging: de B&O Academie

Binnen de opleiding is in de ‘B&O Academie’ een breed en gevarieerd palet van activiteiten en initiatieven te vinden dat de opleiding samen met de studenten ontwikkelt en dat extra uitdaging biedt.

Opleidingen voor professionals

Professionals die naast hun baan een opleiding willen volgen, kunnen ook bij ons terecht. Voor professionals worden (master)opleidingen, opleidingen op maat en coaching verzorgd door Executive onderwijs Recht, Economie, Bestuur en Organisatie