Vraag subsidie aan voor alumniactiviteiten

Alumniverenigingen en studentenorganisaties die alumnibeleid voeren en die gelieerd zijn aan de Universiteit Utrecht kunnen bij het Jonge Alumni Netwerk (JAN) subsidie aanvragen voor hun eigen alumniactiviteiten. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn:

  • Activiteiten die betrekking hebben op de loopbaan van alumni en/of het vergroten van hun netwerk. Bijvoorbeeld coaching, trainingen of workshops op het gebied van professionele ontwikkeling.
  • Activiteiten die het contact tussen alumni en de universiteit, vereniging en/of studenten bevorderen. Denk hierbij aan mentorprogramma’s tussen alumni en studenten, inzet van alumni bij studievoorlichting etc.
  • Activiteiten voor alumni die passend zijn bij de vereniging. Bijvoorbeeld een inhoudelijke lezing door een studievereniging of een sportevenement door een studentensportvereniging (maar niet andersom).

Weten of jouw project in aanmerking komt voor subsidie? Lees de voorwaarden.

Benieuwd naar wat het Jonge Alumni Netwerk eerder gesubsidieerd heeft? Bekijk het overzicht van de toegekende subsidies in 2015.

Wil je een aanvraag indienen? Dat kan het hele jaar door, maar wel uiterlijk 8 weken vóór aanvang van de activiteit. De aanvragen worden eens in de zes weken beoordeeld, dat betekent dat je uiterlijk 6 weken na je aanvraag een reactie van ons krijgt. Let op: alleen in de zomerperiode zit er langer dan 6 weken tussen, zorg dan dat je aanvraag voor 4 juli 2016 bij ons binnen is.

Neem bij vragen contact met ons op via jansubsidies@uu.nl of telefonisch: Loes van Tiem (030) 253 8978.

Aanvragen

Kijk bij de downloads voor de benodigde formulieren om subsidie aan te vragen.