alumni-UitreikingVliegenthartScriptieprijs2015_385x257
Uitreiking Vliegenthart Scriptieprijs 2015

De Vliegenthart Scriptieprijs

Ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Hans Vliegenthart in 2004 als voorzitter van het Utrechts Universiteitsfonds werd de Vliegenthart Scriptieprijs ingesteld. Het idee was en is om ieder jaar een uitzonderlijk talent te tonen aan de buitenwereld in het algemeen en de alumnigemeenschap in het bijzonder. De prijs bestaat uit een bedrag van € 2.000,- en wordt bij toerbeurt uitgereikt in de disciplines geesteswetenschappen, life sciences, bèta- en gammawetenschappen.

Winnaar 2015: Eva Heeger

De Vliegenthart Scriptieprijs 2015 is uitgereikt tijdens de Universiteitsdag op zaterdag 2 april 2016 en ging naar de beste scriptie in de discipline Gammawetenschappen. Winnares was Eva Heeger (Privaatrecht en Europees Recht) met haar scriptie 'Controlling your online profile: reality or an illusion? A research into informed consent as a mechanism to regulate commercial profiling'
Eervolle vermeldingen (en € 500,-) gingen naar Marlot van der Kolk (Bestuur en Beleid) voor haar scriptie 'Jongeren, de crisis en verschillen binnen de EU: Een onderzoek naar verschillen tussen noordelijke/noordwestelijke en zuidelijke/zuidoostelijke lidstaten van de Europese Unie wat betreft de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt' en Maurits Schröder (Privaatrecht) voor zijn scriptie 'De rechter, de deskundige en de authority bias: een ongunstige combinatie? Een onderzoek naar de invloed van de authority bias op het beslisgedrag van de rechter bij het waarderen van deskundigenbewijs'.

Eerdere winnaars van de Vliegenthart Scriptieprijs

2014 Linda Henricks - What is the role of RasGRP1 and SOS1 in colorectal cancer?
2013 Tabitha van Zinnen - Pussy Riot's Punk Prayer: Blasfemie, parrèsia en de strijd om vrijheid
2012 Max Potters - Equilibrium Statistical Mechanics of the 2D Euler and Shallow Water Models
2011 Koen Docter - Cruel murderers, dangerous fanatics or exotic strangers
2010 Kay Wiebrands - A role of epithelial-mesenchymal transitions in carcinogenic progression
2009 Isis Bûtot - The Literary as Translation: The Linguistic Homelessness of the Language of the Novel
2008 Filip Schuurman - Dynamics of Sharp Meander Bends on an Intertidal Mudflat
2007 Luuk Slooter - Cité Dreams: An Analysis of the French Suburban Riots of 2005
2006 Hinze Hogendoorn - The state of the art in visual object recognition
2005 Frédérique Brinkerink - Canova à Paris, Chinard à Rome

Scriptie insturen

Om kans te maken op de Vliegenthart Scriptieprijs dienen studenten en recent afgestudeerden Bètawetenschappen (exclusief Farmacie) en Geowetenschappen (exclusief Sociale Geografie) hun masterscriptie vóór 21 januari 2017 in te zenden. Voor meer informatie: zie hier het reglement voor alle voorwaarden en contactgegevens.

Alumni-vliegenthartHans27_385x257
Hans Vliegenthart

Over Hans Vliegenthart

Voorzitter

Prof. dr. Hans Vliegenthart is van 1999 tot 2004 voorzitter geweest van het Utrechts Universiteitsfonds. Zijn voorzitterschap heeft veel betekend voor zowel de universiteit als het Universiteitsfonds. Vanaf de jaren negentig heeft de Universiteit Utrecht in samenwerking met het Universiteitsfonds stevig ingezet op goede contacten met afgestudeerden. Het uitgangspunt hierbij was dat er sprake moest zijn van een gezamenlijk alumnibeleid. Sinds 1999 zijn het universiteitsbrede alumnibeleid en de taken van het Universiteitsfonds geïntegreerd in één organisatie.

Wetenschapper

Hans Vliegenthart is een eminente wetenschapper, die honderden artikelen heeft gepubliceerd, met name in het wetenschapsgebied van de organische chemie.

Hij is veelvuldig onderscheiden voor zijn wetenschappelijke prestaties, onder andere:

  • Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (1990);
  • Ere-doctoraat Universiteit van Debrecen, Hongarije (1992), Universiteit voor Wetenschap en Technologie te Lille, Frankrijk (1993) en Universiteit van Stockholm, Zweden (1997);
  • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1998);
  • Zilveren Medaille Universiteit Utrecht (2003).