Agnites Vrolikprijs: where impact gets rewarded

Nalatenschappen aan de universiteit
De Agnites Vrolikprijs is tot stand gekomen dankzij een nalatenschap aan het Utrechts Universiteitsfonds van alumna tandheelkunde mw. Cobi de Bree (1920-2013). Steeds vaker kiezen alumni, (oud-)medewerkers en andere betrokkenen ervoor om bij het opmaken van hun testament een wetenschapsdoel op te nemen. Zo ontving het fonds onlangs nog 250.000 euro uit een nalatenschap t.b.v. van de faculteit Bètawetenschappen. Door na te laten aan het Utrechts Universiteitsfonds kunnen nieuwe generaties studenten en onderzoekers zich verder ontwikkelen, om zo op hun beurt een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving.

Nomineren
Alle decanen en programmadirecteuren van strategische thema's kunnen uiterlijk 10 november een kandidaat voordragen voor de Agnites Vrolikprijs door een mail te sturen aan Alieke Bloem.

 1. Aan alle decanen en programmadirecteuren van de strategische thema’s wordt gevraagd om maximaal twee voordrachten te doen.
 2. Onderzoek dat in aanmerking komt moet voldoen aan de volgende voorwaarden
  1. in de periode van het voorgaande en/of lopende kalenderjaar heeft het een waardevolle bijdrage geleverd aan een maatschappelijk debat, probleem en/of vraagstuk;
  2. het is onderscheidend, werpt een nieuwe blik werpt op een maatschappelijk vraagstuk;
  3. er is in het voorafgaande of lopende kalenderjaar ten minste één wetenschappelijke publicatie (artikel of monografie) volgens de hoogste wetenschappelijke standaarden verschenen.
 3. De voordracht dient vergezeld te gaan van een voor breed publiek toegankelijke, Nederlandstalige samenvatting van het onderzoeksproject met een omvang van ten hoogste duizend woorden, en mag ondersteund worden met beeldmateriaal. Verder moet een beknopt curriculum vitae van de onderzoeksleider worden bijgevoegd, en een lijst van publicaties.
 4. De winnaar zal in december 2018 bekend worden gemaakt. De feestelijke uitreiking van de prijs zal plaatsvinden op donderdag 31 januari 2019.
 5. Van de winnaar van de Agnites Vrolikprijs zal worden gevraagd om zich gedurende het jaar volgend op de verkiezing in te zetten als ambassadeur voor het Utrechts Universiteitsfonds en de Universiteit Utrecht. Met als doel om de impact van wetenschap op de maatschappij zichtbaar te maken. Mogelijke invulling kan zijn: spreken op publieksbijeenkomsten rondom het onderzoeksveld waarin de winnaar werkzaam is, een portret in Illuster en/of zitting nemen in een relevante adviesraad. Vanzelfsprekend zal er nauwe samenwerking en afstemming zijn met de betrokken faculteit, opleiding en/of het strategisch thema.
 6. De nominatie(s) dienen uiterlijk 10 november 2018 te zijn ingediend op het volgende email-adres: a.e.bloem@uu.nl.

Van de winnaar van de Agnites Vrolikprijs zal worden gevraagd om zich gedurende het jaar volgend op de verkiezing in te zetten als ambassadeur voor het Utrechts Universiteitsfonds en de Universiteit Utrecht. Met als doel om de impact van wetenschap op de maatschappij zichtbaar te maken. Mogelijke invulling kan zijn: spreken op publieksbijeenkomsten rondom het onderzoeksveld waarin de winnaar werkzaam is, een portret in Illuster en/of zitting nemen in een relevante adviesraad. Vanzelfsprekend zal er nauwe samenwerking en

Jury
De winnaar van de Agnites Vrolikprijs 2018 wordt geselecteerd door de jury, bestaande uit:

 • Prof. dr. Marca Wauben, Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. Barbara Oomen, bestuurslid Utrechts Universiteitsfonds
 • Mr. drs. Steven Martina, alumnus en CEO van The Greenery
 • Dr. René R. Kuijten, Managing Partner LSP Life Sciences Partners
Daphina Misiedjan wint Agnites Vrolikprijs 2017

Terugblik Agnites Vrolikprijs 2017

Mr. dr. Daphina Misiedjan, juridisch onderzoekster naar duurzaam waterbeheer, heeft op donderdag 22 februari de Agnites Vrolikprijs gewonnen. Deze nieuwe prijs van het Utrechts Universiteitsfonds wordt toegekend aan een talentvolle wetenschapper die onderzoek doet dat een bijdrage levert aan het beantwoorden van actuele maatschappelijke vraagstukken. Het is voor het eerst dat de universiteit een dergelijke prijs toekent dankzij een nalatenschap.

De Agnites Vrolikprijs werd donderdagavond uitgereikt in het Academiegebouw in Utrecht. De jury koos uit zeven inzendingen de winnaar. Het onderzoek van MisiedjanTowards a sustainable human right to water. Supporting vulnerable people and protecting water resources, with Surinam as a case study’, gaat over het belang van juridisch onderzoek naar duurzaam waterbeheer. De prijs betreft een geldbedrag van € 25.000 en de Agnites Vrolikpenning. Misiedjan: “Deze prijs geeft me vooral een steuntje in de rug om verder te gaan met mijn onderzoek en het ondersteunt me in mijn verdere ontwikkeling. Daar ben ik heel erg blij mee.” Daphina Misiedjan won eerder de Black Achievement Award, een stimuleringsprijs voor jong talent.

Daphina Misiedjan wint de Agnites Vrolikprijs 2017
Daphina Misiedjan ontvangt de Agnites Vrolikprijs uit handen van Steven Martina, alumnus en CEO van The Greenery
Agnites Vrolik

Agnites Vrolik
Dr. Agnites Vrolik (1810-1894) studeerde wis- en natuurkunde aan de Universiteit Utrecht, waar hij in 1836 ook promoveerde. Van 1854 tot 1858 was hij Minister van Financiën. Hij was een van de initiatiefnemers tot de instelling van een ‘oud-studentenfonds’ en de eerste voorzitter van het Utrechts Universiteitsfonds bij oprichting in 1886. De Agnites Vrolikprijs is tot stand gekomen dankzij een nalatenschap aan het Utrechts Universiteitsfonds door alumna mw. Cobi de Bree.

Agnites Vrolikdiner Agnites Vrolikdiner Agnites Vrolikdiner Agnites Vrolikdiner Agnites Vrolikdiner Agnites Vrolikdiner Agnites Vrolikdiner Agnites Vrolikdiner Agnites Vrolikdiner