Grootste nalatenschap ooit voor Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht erft 1,2 miljoen van alumna

De Universiteit Utrecht ontving onlangs de grootste nalatenschap in haar geschiedenis. Mevrouw Johanna Alida van Leerzem liet haar gehele vermogen, met een omvang van 1,2 miljoen euro, na aan de universiteit waar zij in de jaren vijftig geneeskunde studeerde. De erfenis wordt ondergebracht bij het Utrechts Universiteitsfonds. Het komt ten goede aan klinisch wetenschappelijk onderzoek door jonge onderzoekers op het gebied van interne geneeskunde.

Annie van Leerzem en haar vader
Annie van Leerzem en haar vader

Geneeskundestudente die haar vak nooit uitoefende

Annie van Leerzem (1933) groeide op in Rotterdam als enig kind van Jacob van Leerzem en Petronella Naaktgeboren. Na het doorlopen van het Gymnasium Erasmianum in Rotterdam, startte zij in de jaren vijftig met de studie geneeskunde in Utrecht. Met haar ouders verhuisde zij in die tijd naar de Bilderdijklaan in Bilthoven. In 1959 studeerde zij af aan wat toen nog de Rijksuniversiteit Utrecht was. Hoewel Annie haar hele leven ingeschreven bleef in het medisch register van huisartsen, oefende zij dit vak nooit uit. De zorg voor haar beide ouders eiste al haar aandacht op. Zij overleden vrij kort na elkaar eind jaren negentig, toen zij zelf al in de zestig was. Tot haar dood bleef zij alleen en leidde een sober en betrekkelijk eenzelvig leven. Met haar nalatenschap levert zij alsnog een bijdrage aan de wetenschap die haar na stond.

Carlo Gaillard
Prof. dr. Carlo Gaillard

Van Leerzem Fonds voor medisch onderzoek

De nalatenschap van Annie van Leerzem is ondergebracht in een fonds op naam: het Familie van Leerzem Fonds. De middelen van het fonds komen ten goede aan patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek en (fundamenteel) onderzoek door de divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Alumnus prof. dr. Carlo Gaillard, internist-nefroloog en hoofd van deze divisie: “Het fonds biedt ons de mogelijkheid om over een langere periode origineel klinisch wetenschappelijk onderzoek door veelbelovende jonge onderzoekers te stimuleren. Naast de bestaande financieringsbronnen biedt hen dit een belangrijke steun in de rug. Het is extra bijzonder dat deze financiering van een UU-alumna afkomstig is.”

Nalaten aan de wetenschap

Het Utrechts Universiteitsfonds draagt bij aan de groei en bloei van de Universiteit Utrecht. Het fonds werft en beheert filantropische giften voor de universiteit, onderzoek en onderwijs. Lodewijk Hijmans van den Bergh, voorzitter van het Utrechts Universiteitsfonds: “Wij zijn dankbaar voor deze bijzondere gift. In de huidige sterk veranderende samenleving worden particuliere bijdragen voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek belangrijker. Steeds vaker kiezen alumni, (oud-)medewerkers of andere betrokkenen ervoor om (een deel van) hun nalatenschap aan een universitair doel toe te kennen. Zo dragen zij bij aan het vinden van duurzame oplossingen voor de grote uitdagingen van nu en van morgen.”

Collegekaart Van Leerzem
Annie van Leerzems collegekaart