Professionalisering

Het Freudenthal Instituut biedt diverse professionaliseringsactiviteiten voor bètadocenten. Een greep uit ons aanbod:

Activiteiten voor VO-docenten

Activiteiten voor VO- en HO-docenten

Activiteiten voor lerarenopleiders

  • ECENT is het Expertisecentrum Lerarenopleidingen Natuurwetenschappen en Techniek
  • ELWIeR is het Expertisecentrum Lerarenopleidingen Wiskunde en Rekenen

Summerschools

In 2020 organiseert het Freudenthal Instituut twee summerschools:

In de Summer School Technology in Science Education, van 17 tot 21 augustus 2020, leer je hoe je technologie kunt toepassen bij het ontwerpen van onderwijs in het voortgezet en hoger wetenschappelijk onderwijs en hoe je de effecten ervan kunt bestuderen, door het leren van studenten nauwlettend in de gaten te houden. Uitgaande van je leerdoelen, maak je kennis met technologie die interactie in de klas regisseert met behulp van mobiele technologie in combinatie met gedeelde virtuele ruimtes, virtuele en augmented reality en geavanceerde simulaties. Bovendien leer je om te gaan met camera-observatie, zowel als hulpmiddel om het leren te beoordelen als om feedback te geven aan docenten en studenten. De summerschool is in het Engels en richt zich op studenten (Master's en PhD), onderwijsonderzoekers, universitaire docenten en andere geïnteresseerden. Lees meer>>

De Summer School Mathematics Education, van 17 tot 27 augustus 2020, richt zich erop deelnemers op de hoogte te houden van curriculumontwikkeling en onderzoek op het gebied van wiskundeonderwijs, en op het verfrissen en verdiepen van de kennis van wiskundeonderwijs. Onderwerpen zijn onder meer: ontwikkeling van het curriculum, onthullen en voortbouwen op talenten van leerlingen, taakontwerp, experimenten in de klas en lesson study, contexten en hulpmiddelen voor modelleren, evaluatie, en het gebruik van technologie voor het onderwijzen en leren van wiskunde. De summerschool is in het Engels en richt zich op studenten (Master's en PhD), onderwijzers, opleiders, onderzoekers, ontwikkelaars. Lees meer>>