Professionalisering

Het Freudenthal Instituut biedt diverse professionaliseringsactiviteiten voor bètadocenten. Een greep uit ons aanbod:

Activiteiten voor VO-docenten

Activiteiten voor VO- en HO-docenten

Activiteiten voor lerarenopleiders

  • ECENT is het Expertisecentrum Lerarenopleidingen Natuurwetenschappen en Techniek
  • ELWIeR is het Expertisecentrum Lerarenopleidingen Wiskunde en Rekenen