Als (aankomend) docent bent u nooit uitgeleerd. Het Freudenthal Instituut ontwikkelt op basis van onderzoek haar professionaliseringsaanbod.