Studentenprijzen

Veel studenten van de Universiteit Utrecht leveren uitstekende prestaties op het gebied van hun studie of daarbuiten. De Universiteit Utrecht is trots op deze studenten en heeft daarom studentenprijzen in het leven geroepen.

Beste Masterscriptie en Bijzondere Verdiensten

De rector magnificus reikt elk jaar tijdens de opening van het academisch jaar twee prijzen uit: de prijs voor de Beste Masterscriptie en de prijs voor Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdiensten.

De winnaars van 2021

Criteria

Iedereen van binnen en buiten de Universiteit Utrecht mag zelf een student voordragen voor de prijs Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdiensten. Bekijk de criteria en procedure. Een onderwijs- of onderzoeksdirecteur kan iemand van zijn of haar opleiding nomineren voor de studentenprijs Beste Masterscriptie. De student moet wel voldoen aan de opgestelde criteria.

Overige studentenprijzen

Prof. dr. Hans Vliegenthart met Eva Heeger, winnares Vliegenthart scriptieprijs 2015 tijdens de Universiteitsdag 2016.

De Vliegenthart Scriptieprijs

Het Utrechts Universiteitsfonds reikt elk jaar de Vliegenthart Scriptieprijs uit. Dit gebeurt tijdens de Universiteitsdag. De prijs bestaat uit een bedrag van € 2.000,- en wordt bij toerbeurt uitgereikt in de disciplines geesteswetenschappen, life sciences, bèta- en gammawetenschappen.

Johanna Schulting en Quirine van der Meer Mohr

Facultaire scriptieprijzen

De faculteiten Bètawetenschappen, Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Utrecht University School of Economics (U.S.E.) belonen de beste (master)scriptie binnen hun faculteit met een scriptieprijs.