Moira de Kok en Jarne van der Poel winnen scriptieprijzen 2022-2023

Uitreiking facultaire scriptieprijzen 2022-2023
Annelies Andries, die de prijs voor Moira de Kok in ontvangst neemt, en Jarne van der Poel bij de uitreiking van de facultaire scriptieprijzen Geesteswetenschappen 2022-2023.

Tijdens de opening van het facultair jaar Geesteswetenschappen 2023-2024 werden de prijzen voor de beste masterscriptie en onderzoeksmasterscriptie weer uitgereikt. Jarne van der Poel en Moira de Kok mochten ze dit jaar in ontvangst nemen.

De sociale huur uitgekleed

De prijs voor de beste masterscriptie ging naar Jarne van der Poel (MA Geschiedenis van politiek en maatschappij). In zijn “Heerma, Not Like This!” Social Housing, Neoliberal Reform and Resistance in the Netherlands 1986-1995 onderzocht hij de privatisering van de Nederlandse sociale huursector tijdens de regeerperiode van premier Ruud Lubbers en staatssecretaris Enneüs Heerma (1982-1994). “Ondanks maatschappelijke onrust werd deze grote verandering vrijwel zonder weerstand in politiek Den Haag aanvaard”, vertelt Van der Poel. Hij zocht uit hoe dit kwam.

Profile picture Jarne van der Poel
Jarne van der Poel

“Met behulp van parlementaire stukken en verslagen laat ik zien hoe veel politici neoliberale ideeën als marktwerking en privatisering als onontkoombaar beschouwden. Zij omarmden deze ideeën en zagen geen andere opties, versterkt door Heerma’s overtuigende ‘er is geen alternatief’-retoriek. Vandaag zien velen deze hervormingen als het begin van het afbrokkelen van de sociale woningbouw in Nederland.”

In haar rapport noemt de jury het scriptieonderwerp “bijzonder urgent en relevant” en de argumentatie “krachtig onderbouwd”. “De jury vond het werk zelfs van zo’n hoge kwaliteit dat het, na wat aanpassingen, gepubliceerd zou kunnen worden in een wetenschappelijk tijdschrift. Bovendien zou een ingekorte versie ook voor overheidsinstanties en een groter publiek aantrekkelijk kunnen zijn.” Ze hoopt dan ook dat Jarnes inzichten het politieke en maatschappelijke veld weten te bereiken.

“Ik ben natuurlijk vereerd dat mijn scriptie deze waardering krijgt”, reageert Van der Poel. “Mijn oprechte dank aan de jury, ook voor de tijd die ze in hun overwegingen hebben gestoken. Als we kijken naar zowel mijn eigen werk als dat van de andere genomineerden, ben ik ook heel blij dat er gekozen is voor scripties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussies van dit moment.”

Alle genomineerden over hun onderzoek

Benieuwd naar wat Jarne van der Poel en Moira de Kok over hun onderzoek vertellen? Zij en de andere genomineerden lichten hun scripties zelf toe.

Het geluid van solidariteit

Moira de Kok (RMA Musicology) mocht de prijs voor de beste onderzoeksmasterscriptie mee naar huis nemen voor haar Sounds of Solidarity: Music in the 1984-85 Miners’ Strike. “Ideeën over solidariteit vormen ideeën over popmuziek en vice versa”, legt De Kok uit. “Het woord ‘solidariteit’ roept utopische beelden op: als we allemaal samenkomen en elkaar steunen, kunnen we alle problemen van deze samenleving oplossen. Maar solidariteit is juist daarom ook fragiel.”

Moira de Kok

“Popmuziek wordt gezien als iets wat mensen kan samenbrengen en hun denken beïnvloedt. Daarom wordt de muziek ook gezien als een medium dat solidariteit kan of zelfs moet redden. Muziek geeft bovendien vorm aan solidariteit, door bijvoorbeeld politieke liedjes en genres uit het verleden te hergebruiken. Dit kan bewust of onbewust zowel inclusiviteit bevorderen als groepen uitsluiten van solidariteit.”

“Het enthousiasme spat ervan af”, schrijft de jury over De Koks scriptie. Ze prijst niet alleen het taalgebruik, maar ook de “creatieve en sublieme” mix van disciplines en De Koks analyse van haar casestudy’s. “De jury vond de kwaliteit van deze scriptie dusdanig dat zij in deze scriptie veel potentie ziet om omgeschreven te worden tot een wetenschappelijke monografie, vooral ook omdat een innovatief model wordt voorgesteld in relatie tot musicologie en solidarity studies.”

De Kok is zeer vereerd met de prijs. “Het is een grote eer om deze te mogen ontvangen. Hoewel de casestudy in mijn scriptie vrij specifiek is, was het altijd mijn doel om te laten zien hoe musicologisch onderzoek relevant kan zijn voor een breed publiek, en deze prijs is daarvan een mooie bevestiging.”