“Nederland was in de 17e eeuw het meest geletterde land van Europa. Nu loopt het land in lees- en schrijfvaardigheden niet voorop, hoe krijgen we dat verbeterd?”

Onderzoeksfocus: geletterdheid en onderwijs, digitale analyse van vroegmoderne teksten


Els Stronks is hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse letterkunde bij het departement Talen, Literatuur en Communicatie van de Universiteit Utrecht.

Impact: multimediale onderwijsplatforms voor lees- en schrijfonderwijs

Stronks’ onderwijs en onderzoek concentreert zich op lees- en schrijfonderwijs en op het digitale analyse van vroegmoderne teksten. Haar digitale onderzoek naar het auteurschap van het Nederlandse volkslied diende daarvoor als case study, momenteel richt dat onderzoek zich op het analyseren van opvattingen over dieren en planten in Nederlandstalige vroegmoderne teksten. Het onderzoek naar lees- en schrijfonderwijs mondde onder andere uit in LitLab.nl (digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek), SchrijfLab.nl (experimenteel schrijfonderwijs, ontwikkeld met Micha Hamel) en Taalbaas (online masterklassen van Zaiïre Krieger, Marieke Lucas Rijneveld, Danièl Kolf en Khalid Kasem), bestemd voor het voortgezet onderwijs. Per januari 2024 start het NWA project Becoming Literate in a Digital Age waarvan Stronks de trekker is. 
 

Leeropdracht
Vroegmoderne Nederlandse letterkunde
Oratiedatum
10-01-2012