Dr. Frank Brandsma

Universitair hoofddocent
Literatuurwetenschap
Middeleeuwse Cultuur
030 253 8234
f.p.c.brandsma@uu.nl

Frank Brandsma (1960) is senior docent/onderzoeker vergelijkende Literatuurwetenschap (Middeleeuwen). Hij is gespecialiseerd in de middeleeuwse Arthurliteratuur en bestudeert vooral de verteltechnieken en de presentatie van emoties in de vers- en prozaromans. Daarnaast werkt hij als gastonderzoeker bij het Huygens instituut aan een digitale editie van de Lanceloet. Hij is onderwijsdirecteur voor de masterprogramma's van TLC.

 

Zijn colleges gaan over middeleeuwse letterkunde. Hij is sinds 2014 redacteur van Queeste. Met Carolyne Larrington (Oxford) leidt hij het Arthurian Emotions Project, waaruit de bundel Emotions in Medieval Arthurian Literature: Body, Mind, Voice (2015) voortkwamHij is een van de onderzoekers van het project “Emotion and Medieval Self in Northern Europe” dat wordt geleid door Sif Rikhardsdottir van de University of Iceland. Sinds 1 september 2018 is hij gastonderzoeker aan het HuygensING te Amsterdam, met als taak het vervaardigen van een digitale editie van een deel van de Lancelotcompilatie. Met Bart Besamusca vormde hij de redactie van een nieuw standaardwerk over de Middelnederlandse Arthurliteratuur, waarvan de Lancelotcompilatie het vlaggeschip is: The Arthur of the Low Countries: the Arthurian Legend in Dutch and Flemish Literature (2021). Recent stelde hij met een aantal collega's de website De verrassende Middeleeuwen samen.