Toegekende SoTL projecten

De Utrecht University Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) Grant is bedoeld om docenten die hun eigen onderwijspraktijk systematisch en zinvol willen onderzoeken, te stimuleren en te ondersteunen. Docenten worden uitgenodigd hun eigen lespraktijk onder de loep te nemen, het leren van hun studenten te verbeteren, hun successen en mislukkingen vast te leggen en bovendien hun ervaringen te delen zodat anderen op hun bevindingen kunnen reflecteren. De SoTL-beurzen zijn bedoeld voor alle docenten, zowel beginnende als meer ervaren docenten. Je kunt een aanvraag indienen voor kleine (bv. één college of seminar) en wat grotere (bv. een hele cursus of een groot deel van een cursus) projecten waarbij je betrokken bent

Lees hier meer over de SoTL grants.

Projecten die tot nu toe zijn toegezegd:

Het ontwerpen van een duurzame les-studeer aanpak voor het opleiden van onderwijsassistenten, door Roald Verhoeff (Bètawetenschappen)

De perceptie van studenten van de eigen competenties in farmacologie en farmacotherapie, door Rahul Pandi(Geneeskunde)

Herontwikkeling van wetenschapscommunicatie naar het publiek – onderzoek naar de optimale balans tussen online en offline onderwijs op basis van focusgroeponderzoek, door Frans van Dam (Bètawetenschappen)

Kritisch denken in de geesteswetenschappen: co-creëren van beoogde leerresultaten, door Merel van Goch (Geesteswetenschappen)

Hulpmiddelen om samenwerking tussen interdisciplinaire studententeams te bewerkstelligen, door Rianne van Lambalgen (Geesteswetenschappen)

Het is zeer relevant! Keuzes binnen interdisciplinair onderwijs over maatschappelijke vraagstukken, door Carlijn van den Boomen (Sociale Wetenschappen)

Big data in statistiek voor docenten in opleiding, door Michiel Doorman (Bètawetenschappen)

De ontwikkeling van moreel en ethisch redeneren in het rechtencurriculum, door Emanuel van Dongen (Recht, Economie, Bestuur en Organisatie)

Modelleren en evalueren van het onderwijs in creatief en professioneel schrijven aan Nederlandse studenten, door Els Stronks (Geesteswetenschappen)

De perceptie van studenten van interacties en het sociale klimaat binnen een eerstejaars leergemeenschap, door Jet van der Zijden (Bètawetenschappen)

De Team Diagnostics Survey als een manier om studententeams te laten bloeien!, door Frédérique Purnot en Tom Frijns (Sociale Wetenschappen)

Jaarlijks wordt de Utrecht SoTL Conferentie georganiseerd, waarbij academische docenten in alle disciplines verwelkomd worden om studies te presenteren van hun wetenschappelijke benaderingen van onderwijs. Deze presentaties kunnen ook inspirerend zijn om te lezen. Het boek met abstracts van de conferentie vind je hier: 2019, 2020.