SIG Onderwijs voor Professionals

Professionals volgen samen onderwijs.

De UU zet in op Leven Lang Leren. Studeren naast het werk wordt steeds gewoner en als gevolg hiervan groeit het cursusaanbod voor professionals sterk. Maar deze vorm van impact door onderwijs brengt vragen en uitdagingen met zich mee. In de SIG gaan wij op deze vragen in en proberen wij door uitwisseling van kennis en ervaring gezamenlijke antwoorden te vinden.

Doel: De SIG Onderwijs voor Professionals is een platform voor het delen van ervaringen met het organiseren, uitvoeren en toetsen van onderwijs aan werkende professionals. De doelgroep van de SIG is breed. In telkens wisselende samenstelling bieden de bijeenkomsten een basis voor uitwisseling en discussie tussen alle betrokkenen: van docenten tot onderzoekers en van bestuurders en beleidsmakers tot medewerkers onderwijs, financiën en HR. In de SIG gaan collega’s uit de UU gemeenschap met elkaar in gesprek over Leven Lang Leren. Hoe organiseren we dat, welke didactische eisen ontmoeten we dan en hoe zorgen we voor een goede afstemming tussen theoretische en praktische kennis? Door over dergelijke vragen in gesprek te gaan en ervaringen met elkaar te delen, breiden wij ons eigen professionele repertoire uit en bouwen wij aan community-vorming rondom het thema Onderwijs voor Professionals.

Bijeenkomsten: De bijeenkomsten vinden plaats bij het Centre for Academic Teaching and Learning. Ze zijn kleinschalig en dienen dialoog en uitwisseling. De bijeenkomsten hebben in afwisseling betrekking op inhoudelijke en praktische aspecten van onderwijs aan professionals. Naast het kernthema dat per keer centraal staat, wordt tijdens elke bijeenkomst ruimte ingebouwd voor het delen van actuele ontwikkelingen in praktijk en beleid.

Data aankomende bijeenkomsten:

  • Dinsdag 14 februari 15-17 uur: met gastspreker Esther de Groot.
  • Woensdag 5 april 9-11 uur
  • Dinsdag 6 juni 15-17 uur

Trekkers: Arnold WiltsMirelle Stukstette en Sabah Bundab.

Klik hier om je aan te melden voor de SIG Didactiek in onderwijs aan professionals!

Contact: cat@uu.nl

  • Dit zijn de geplande bijeenkomsten voor deze SIG:

    Er zijn momenteel geen evenementen van dit organisatieonderdeel of thema.

    RSS

 

De SIG-bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen. Dit zijn de leden die regelmatig naar de bijeenkomsten van de SIG Didactiek in onderwijs aan professionals komen: