Dr. Marianne Dortants

Universitair docent
Sport Matters
Sport en Society
m.dortants@uu.nl

Eind 1999 startte Marianne bij het Centrum voor Beleid en Management (CBM), het latere USBO van de Universiteit Utrecht, als programmacoördinator en docent van de Master voor Professionals 'Organisatie, Cultuur en Management'. Deze coördinatie- en onderwijstaken breidden zich vanaf 2006 uit naar het reguliere B&O onderwijs. Van 2004 tot 2006 deed ze onderzoek naar de invloed van gender, etniciteit en sociale klasse op identificaties van getalenteerde sporters en managers in de sport. Vervolgens was haar onderzoek gericht op diversiteitmanagement in boksen en op reguleringsvraagstukken in de full-contact vechtsporten.

Op 17 januari 2018 verdedigde Marianne haar proefschrift 'Power and truths in combat sports".

Ze is gespecialiseerd in kwalitatief organisatieonderzoek met aandacht voor culturele en machtsprocessen in en tussen (sport)organisaties.Tevens is ze gespecialiseerd in sturings- en reguleringsvraagstukken in de (vecht)sporten.

Onderzoeksbelangstelling/expertisegebied

 • Culturele en Machtsprocessen in en tussen (sport)organisaties
 • Identificatieprocessen in organisaties
 • diversiteitsvraagstukken
 • Onderzoek in full contact vechtsporten
 • Governance vraagstukken in de sport

Ervaring/specialisme/profiel

 • Gespecialiseerd in kwalitatief organisatieonderzoek

Achtergrond

Marianne Dortants startte haar loopbaan als fysiotherapeut. Ze werkte 7 jaar in verschillende gezondheidszorg instellingen in Nederland en 3 jaar in een ziekenhuis in Niger in West-Afrika. Na afronding van de studie Algemene Sociale Wetenschappen met specialisatie Organisatie, Cultuur en Management werkte ze 2 jaar op het gebied van lokale internationale samenwerking bij de Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie SNV. Vanaf eind 1999 is ze werkzaam voor de Universiteit Utrecht.

Opdrachtgevers voor kwalitatief organisatieonderzoek

 • Gemeente Nijverdal
 • Zeehavenpolitie Rotterdam
 • VWS
 • gemeente Amsterdam
 • EPAS Europese Raad

Onderwijs

 • Methoden & Technieken van kwalitatief (organisatie)onderzoek
 • Cultuur en macht in organisaties