Niels Bovenschen - Senior Fellow

Synergie in onderzoek-gestuurd onderwijs​

Zowel het opdoen van academische vaardigheden als het leren van studenten komen goed tot hun recht in een leeromgeving met onderzoek-gestuurd onderwijs. In onderzoek-gestuurd onderwijs, leren studenten als onderzoekers door zelf problemen op te lossen, door de onderzoekscyclus te doorlopen en door authentiek en actueel (lopend) onderzoek te doen. Dit vraagt een sterke interactie tussen onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, een verwevenheid die niet vaak vanzelf ontstaat.

De ambitie van Niels is om bachelor studenten al vanaf het begin van de studie te betrekken bij wetenschap door synergie te creëren tussen onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Niels: Ik beoog mijn visie te vertalen in een universiteitsbreed strategisch plan. Tegelijkertijd wil ik nieuwe didactische concepten en best-practices ontwikkelen, waarin onderwijs niet alleen van onderzoek profiteert maar waar het onderzoek ook profiteert van de studenten. Hij zal vervolgens deze best-practices implementeren en evalueren in de faculteit geneeskunde.

Profielpagina van Niels Bovenschen

“Bachelorstudenten kunnen vaak meer dan wordt gedacht”

Niels Bovenschen
Biomedische Wetenschappen

In 2019 werd Niels Bovenschen verkozen tot Docent van het Jaar van de Universiteit Utrecht. Lees het volledige interview met hem.

“Bachelor studenten kunnen vaak meer dan wordt gedacht”