Golf van nieuwe Wikipedia-artikelen door oceanografie-studenten

Oceaan

De Engelse Wikipedia beschikt nu over een aanzienlijk groter aantal artikelen over oceanografie nadat 40 studenten Dynamische Oceanografie (onderdeel van de masteropleiding Climate Physics) elk een artikel voor het platform hebben geschreven als onderdeel van hun studieopdracht.

Ik was echt onder de indruk van de kwaliteit van de artikelen, zegt docent Erik van Sebille. De studenten hebben duidelijk veel moeite gedaan om hun artikelen uitgebreid maar toch toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek. En de eis dat de artikelen ten minste één grafisch element moesten bevatten, haalde bij veel studenten de artistiekeling naar boven.

Ik vond deze opdracht erg leuk, zegt student Frank Schippers. Ik vind het heel gaaf dat we daadwerkelijk bijdragen aan toegankelijke kennis over oceanografie in plaats van een paper te schrijven dat alleen de docent zal lezen.

Schematic response of the Eulerian cell and eddy overturning circulation driven by wind stress ({\displaystyle \tau }\tau ) and buoyancy fluxes in the Southern Ocean. The thin black lines represent the isopycnals, which slope down toward Antartica. The Eulerian mean cell ({\displaystyle {\overline {\psi }}}{\displaystyle {\overline {\psi }}}) rotates clockwise and counteracts the eddy induced circulation which rotates counterclockwise.
Schematische respons van de Euleriaanse cel- en wervelcirculatie, gemaakt door een van de studenten

Breed publiek

Omdat Wikipedia toegankelijk is voor een breed publiek, helpen deze artikelen de publieke betrokkenheid bij oceanografie te vergroten. Aangezien het publiek van Wikipedia zowel leken als professionals omvat, moesten de studenten zeer complexe concepten in relatief eenvoudige termen uitdrukken, wat een diepgaand begrip van het materiaal vereist. De leerlingen moesten ook ten minste één diagram, kaart of illustratie in hun artikel opnemen. Een dergelijke eis dwingt studenten om de uitleg zowel schriftelijk als visueel te benaderen, zegt onderwijsassistent Ina Nagler. Ze noemt als uitstekend voorbeeld van zowel een visuele als schriftelijke uitleg het artikel over Eddy saturation and compensation van Anke van Dijk.

Onsterfelijkheid

Toen ik deze winter de cursus aan het voorbereiden was, realiseerde ik me dat het vanwege corona een uitdaging zou zijn om een eindtoets te organiseren, zegt Van Sebille. Dus ging ik op zoek naar andere, meer aansprekende vormen van toetsing.

Van Sebille werd geïnspireerd door mede-natuurkundige Sanli Faez om het Wikipedia-platform te gebruiken in het onderwijs. Faez zei dat zijn belangrijkste motivatie om voor deze vorm te kiezen was om studenten aan te moedigen bij te dragen aan iets groters dan alleen deze cursus. Hun werk blijft zo (veel) langer bestaan. Ik vertel ze gekscherend dat ze het kunnen zien als een kans op onsterfelijkheid, maar ik weet dat dat een beetje flauw is. Zelf kreeg hij het idee van prof. Alard Mosk, voor wie Faez in zijn quantumoptica-cursus zelf in 2007 een artikel schreef over het Jaynes Cummings model, dat nog steeds online staat.

Peer feedback

Gezien de beperkte mogelijkheden voor fysiek onderwijs gedurende het afgelopen academisch jaar splitste Van Sebille de opdracht op in kleinere stappen met hun eigen deadlines, wat feedback van zowel docenten als medestudenten mogelijk maakte. Dankzij de interactieve bewerkingsomgeving van Wikipedia konden studenten elkaars artikelen corrigeren en de kruisverwijzingen opnemen die zo essentieel zijn voor het platform. Nagler ondersteunde het hele schrijfproces: Het was echt verbazingwekkend om te zien hoe de artikelen in de loop van de weken verbeterden. Deze Wikipedia-opdracht stelde studenten in staat om ervaring op te doen met het relatief autonoom produceren van geschreven output, terwijl ze toch toegang hadden tot de begeleiding en supervisie die ze nodig konden hebben.