“Maatwerk is heel belangrijk”

Maranke Wieringa is promovendus bij de faculteit Geesteswetenschappen en hen is medeoprichter van ‘Accessible Academia’. Dit is een interuniversitair netwerk voor studenten en staf met een beperking aan universiteiten.

Diversiteit betekent voor mij dat er een grote verscheidenheid aan mensen aanwezig is in een organisatie of in een ruimte. Inclusie betekent voor mij dat deze mensen zich ook welkom en gehoord voelen in die ruimte of organisatie.

Dat verschil tussen diversiteit en inclusie is voor mij belangrijk. Ik ben wel aanwezig bij de universiteit, maar ik voel mij niet welkom. Je merkt dat de universiteit nog niet is ingericht op mensen met een beperking. Je komt eigenlijk allemaal drempels tegen, die maken dat alles wat vanzelfsprekend is voor anderen is dat niet voor jou.

Ik denk dat maatwerk heel belangrijk is, en dat alles wat vanzelfsprekend is voor anderen ook vanzelfsprekend gemaakt wordt voor jou zonder dat jij de organisatielast op je hebt. Er zijn heel veel creatieve oplossingen die niet veel tijd en moeite hoeven te kosten, die met een kleine ingreep eigenlijk best wel veel effect kunnen hebben.