Publicaties

Hieronder vindt u een selectie van recente boeken. Kijk voor meer publicaties op de persoonlijke pagina's van onze medewerkers.

© iStockphoto.com/Oleg Zabielin
10 juni 2016
Beatrice de Graaf en Bob de Graaff publiceerden beiden een artikel in het themanummer 'Radicalisering en terrorisme' van Justitiële verkenningen.
Boek 'Terrorists on Trial: A Performative Perspective'
23 mei 2016
Door middel van een performatief perspectief belicht dit nieuwe boek de mechanismen en effecten van terrorismeprocessen binnen en buiten de rechtszaal.
10 mei 2016
Deze bundel onderzoekt het proces van groepsformatie door de productie en toe-eigening van liederen in verschillende regio’s in Europa.
Boek 'Moderne filosofen over kunst'
14 april 2016
Rob van Gerwen laat in dit boek zien hoe de discussie over de aard en het belang van de kunst sinds de 18e eeuw verschuift.
Sleutelteksten Film- en Mediatheorie Deel 1: De beginjaren van de film en de tijd van de avant-garde. (2016)
8 april 2016
Het eerste deel in de reeks 'Sleutelteksten Film- en Mediatheorie' is onlangs verschenen onder redactie van onder andere Frank Kessler.
5 april 2016
Het 3e deel in de reeks Syntax of Dutch gaat in op de structuur van de Nederlandse zin en het gedrag van bijwoordelijke bepalingen.
Wandelgids 'Beroemde vrouwen van Utrecht'
4 april 2016
Dit is het derde en laatste deel van de serie historische wandelgidsen van het Centre for the Humanities.
7 maart 2016
In hun nieuwe boek onderzoeken Gerhard Bos en Marcus Düwell onze morele verantwoordelijkheden met betrekking tot de mensenrechten van toekomstige generaties.
23 februari 2016
Het boek 'The end of animal life: a start for ethical debate' bespreekt de ethische theorie en praktijk bij het doden van dieren.
16 februari 2016
Dit boek van historica Geraldien von Frijtag is nu beschikbaar in het Nederlands.
© iStockphoto.com/baona
8 februari 2016
Michiel de Lange schreef voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken een essay over hoe burgers zich kunnen identificeren met de ‘smart city’.
Foto: vandale.nl
5 februari 2016
Een boek vol taalbloopers, typerende (nieuwe) woorden, taaltrends en opvallend taalnieuws. Sterre Leufkens is een van de auteurs.
Foto: Wikimedia Commons
4 februari 2016
Sandra Ponzanesi redigeerde een speciaal nummer van Interventions, een internationaal journal of voor postkoloniale studies.
21 januari 2016
Historicus Ruben Schalk is een van de auteurs van 'Kansen in het Koninkrijk. Studiebeurzen 1815-2015'.
Police violence after social uprising in Paris’ suburb Clichy, 1 May 1891 - Photo: Wikimedia Commons
15 januari 2016
Elke twee weken verschijnt een nieuwe blogpost op de website van het ERC-project ‘Securing Europe, Fighting Its Enemies 1815-1914’.
Dante and his Divina Commedia - Domenico di Michelino, 1465, Duomo, Florence / Wikimedia Commons
7 januari 2016
In zijn nieuwe boek Un'idea di letteratura nella 'Commedia' onderzoekt Gandolfo Cascio het morele 'Idee' van Dante. 
Postcolonial Transitions in Europe
7 januari 2016
Met dit boek laten Sandra Ponzanesi en Gianmaria Colpani een nieuw licht schijnen op onderwerpen rond het koloniale verleden en postkoloniale heden van Europa.
Aan de andere Kant van de vrede
4 januari 2016
Dit boek laat kinderen op een verrassende manier verkennen wie Immanuel Kant was en wat hij heeft geschreven over vrede.
Boek 'Paradise and Hell in Islamic Traditions'
10 december 2015
In zijn nieuwe boek behandelt Christian Lange de Islamitische tradities van denken over het hiernamaals.
Boek Christine de Pezan in Bruges
10 december 2015
In het handschrift met de vertaling uit 1475 is ruimte opengelaten voor 133 miniaturen, waarvan er 41 geheel of gedeeltelijk zijn uitgevoerd.
© iStockphoto.com/Jirsak
7 december 2015
In de nieuwe reeks 'Ethische annotaties' deelt het Ethiek Instituut wetenschappelijke inzichten over actuele onderwerpen met een breed publiek.
27 november 2015
Christianne Smit schetst in dit boek de dromen en initiatieven van de volksverheffers die zich tussen 1870-1914 inzetten voor een ideale samenleving.
17 november 2015
In hun nieuwe boek onderzoeken Marijke Meijer Drees en Sonja de Leeuw een van de meest controversiële sociaal-culturele onderwerpen van vandaag de dag: satire.
6 november 2015
Onlangs verscheen een herziene en aangevulde editie van het Handboek genderstudies in media, kunst en cultuur van Rosemarie Buikema en Liedeke Plate.
26 oktober 2015
Deel 6 gaat over overheidsbeleid en het Nederlandse bedrijfsleven, deel 7 over financiering en corporate governance.
Rathenau Instituut
26 oktober 2015
Drie studenten van de Utrecht Data School deden onderzoek naar de impact van algoritmes op data-visualisaties.
12 oktober 2015
Performances of Peace onderzoekt de relatie tussen de politieke aspecten en de culturele representaties van de Vrede van Utrecht.
5 oktober 2015
Deze bundel onder redactie van Christian Lange is de eerste omvangrijke analyse van hellevoorstellingen in de islam.
1 oktober 2015
Deze bundel laat zien hoe emoties worden gepresenteerd en gebruikt in het populairste tekstcorpus uit de Middeleeuwen, de Arthurroman.
24 september 2015
'Muslime im Zwischenkriegseuropa' door Mehdi Sajid, en 'Muslims in Interwar Europe' door Bekim Agai, Umar Ryad en Mehdi Sajid (red.).

Pagina's

RSS