Ethica

Spinoza Œuvres

Œuvres IV - Éthique

Van Spinoza’s Ethica, een van de klassieke teksten uit de geschiedenis van de westerse wijsbegeerte, is onlangs een nieuwe kritische editie verschenen, in de reeks Spinoza Œuvres. De Latijnse tekst, bezorgd door Fokke Akkerman (overleden in januari 2017) en prof. dr. Piet Steenbakkers (Filosofie), wordt geflankeerd door een Franse vertaling van de hand van Pierre-François Moreau.

Steenbakkers en Moreau namen ook de inleiding en aantekeningen voor hun rekening. Naast een glossarium, register van namen en uitvoerige bibliografie bevat de editie drie appendices over specifieke aspecten van de Ethica, te weten Spinoza’s gebruik van voorbeelden uit de wiskunde, de rudimentaire fysische schets in deel II en het systeem van de affecten.  

De kring rondom Spinoza

Voor het vaststellen van de Latijnse tekst is voor het eerst een systematische vergelijking gemaakt van de drie zeventiende-eeuwse bronnen die zijn overgeleverd: de postume Latijnse uitgave van 1677, de gelijktijdig verschenen Nederlandse vertaling en een afschrift dat in 1675 is gemaakt van Spinoza’s autograaf. Op grond van deze vergelijking kon de totstandkoming van de tekst nauwkeuriger worden gereconstrueerd. Anders dan de laatste belangrijke editor Gebhardt (1925) veronderstelde, heeft Spinoza niet voortdurend aan zijn teksten geschaafd. De verschillen tussen de drie bronnen zijn geen auteursvarianten: ze laten zich verklaren uit de behandeling van de tekst in de kring rondom Spinoza.

 

  • Titel: Ethica
  • Auteurs: Fokke Akkerman en Piet Steenbakkers 
  • Uitgever: PUF 
  • ISBN: 978-2-13-081149-7