Oud-voorzitter Descartes Centre Floris Cohen schrijft 'De ideale Universiteit'

Op 11 februari komt van de oud-voorzitter van het Descartes Centre, prof. dr. Floris Cohen, het boek De ideale universiteit. Ontwerp van een uitvoerbaar alternatief uit (uitgeverij Prometheus).

Op 20 februari wordt er in De Rode Hoed te Amsterdam een discussieavond aan gewijd.  Wie een indruk wil krijgen van de grootscheepse verbouwing van het universitair bestel die Cohen in zijn boekje schetst, vindt hier een ‘vlugschrift’ van 4.000 woorden waarin hij enkele hoofdzaken beknopt samenvat en hier een A-4-tje met de samenvatting van die samenvatting. Prof. dr. Lotte Jensen gaat in een artikel in De Volkskrant in op de ideeën van Cohen.