7 januari 2020

Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 69

Afgelopen maand publiceerde Brill de 69e uitgave van het Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, waaraan prof. dr. Thijs Weststeijn (Geschiedenis en Kunstgeschiedenis) meewerkte als coredacteur.

Prof. dr. Thijs Weststeijn
Prof. dr. Thijs Weststeijn

Kunstkennerschap—ooit elementair, later controversieel, tegenwoordig kritisch opnieuw bezien – is fundamenteel een kwestie van kennis. Door de specifieke geschiedenis van expertise over Nederlandse kunst onder de loep te nemen, onderzoekt dit boek vroegmodern kennerschap via uiteenlopende bronnen zoals schilderpraktijk, teksten en afbeeldingen die kunstliefhebbers weergeven.

De productieve wisselwerking tussen het bezitten en herkennen van kunst wordt duidelijk in relatie tot het verzamelen van Chinees porselein in de achttiende eeuw. Met de professionalisering van kunstkritiek in de negentiende eeuw wordt Rembrandts werk de focus van aandacht. In de twintigste eeuw compliceert de intrede van natuurwetenschappelijke data de kunsthistorische expertise, terwijl het geval Mondriaan laat zien hoe innig modernistische kritiek verweven is met kennerschap. Ten slotte komen de nog altijd voortdurende spanningen aan het licht tussen kennerschap, eigenhandigheid en de kunstmarkt.