Publicaties

Hieronder vindt u een selectie van recente boeken. Kijk voor meer publicaties op de persoonlijke pagina's van onze medewerkers.

23 oktober 2015
Het bekroonde boek 'De herschepping van de wereld' van wetenschapshistoricus Floris Cohen is nu in het Engels vertaald.
18 oktober 2015
In haar nieuwe boek onderzoekt Birgit Meyer Ghanese videocultuur in relatie tot het Christendom.
12 oktober 2015
Performances of Peace onderzoekt de relatie tussen de politieke aspecten en de culturele representaties van de Vrede van Utrecht.
Book Intellectual Origins of the Republic: Ahmet Ağaoğlu and the Genealogy of Liberalism in Turkey
6 oktober 2015
Ozan Ӧzavcı schreef de studie 'Intellectual Origins of the Republic: Ahmet Ağaoğlu and the Genealogy of Liberalism in Turkey'.
5 oktober 2015
Deze bundel onder redactie van Christian Lange is de eerste omvangrijke analyse van hellevoorstellingen in de islam.
1 oktober 2015
Deze bundel laat zien hoe emoties worden gepresenteerd en gebruikt in het populairste tekstcorpus uit de Middeleeuwen, de Arthurroman.
24 september 2015
'Muslime im Zwischenkriegseuropa' door Mehdi Sajid, en 'Muslims in Interwar Europe' door Bekim Agai, Umar Ryad en Mehdi Sajid (red.).
24 september 2015
Volledig herziene uitgave van de meest verkochte leergang Nederlands in de Duitstalige landen.
18 september 2015
Een bundel ter ere van Bob Becking over onbevooroordeelde studie van de bijbel.
18 september 2015
In dit boek gaat Bob Becking na waarom dit fabeldier tot op de dag van vandaag zo tot de verbeelding spreekt.
Omslag De Messias - Julian Winter
18 september 2015
Wiljan van den Akker en Esther Jansma schreven hun roman 'de Messias' onder de schrijversnaam Julian Winter.
17 september 2015
In dit boek gaan Hans Achterhuis en Maarten van Buuren op zoek naar eigentijdse antwoorden op oeroude vragen.
© iStockphoto.com/TommL
14 september 2015
Onderzoeksleider Joost Vijselaar sprak in diverse radioprogramma's over het onderzoek naar 'therapeutische castratie'.
Multilingualism in the Drama of Shakespeare and his Contemporaries
13 september 2015
Shakespeare en zijn vroegmoderne collega's in het licht van een bredere internationale en meertalige context.
9 september 2015
This new book explores the issues involved in using historical data in population reconstruction research.
9 september 2015
Het werk verschijnt in het Frans als 'Le livre qui a changé l'Europe – "Cérémonies Religieuses du Monde" de Bernard Picart et Jean Frédéric Bernard'.
7 september 2015
Hoe kunnen we de geesteswetenschappen opnieuw uitvinden? Dit is de centrale vraag in Conflicting Humanities van Rosi Braidotti and Paul Gilroy.
7 september 2015
In zijn nieuwe boek onderzoekt Peter-Ben Smit de rol van de Bijbelse canon in het werk van een aantal belangrijke theologen.
Sextus Empiricus and Ancient Physics
27 augustus 2015
Keimpe Algra en Katerina Ierodiakonou bieden met hun boek een serie diepgravende studies van Sextus Empiricus' Tegen de natuurkundigen.
Hitler's Brudervolk, by Geraldien von Freitag
25 augustus 2015
In haar nieuwe boek onderzoekt Geraldien von Frijtag Nederlandse koloniale ambities en initiatieven tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Re-imagining Western Art, Hestia Bavelaar
24 augustus 2015
Hestia Bavelaar biedt een overzicht en analyse van discussies en publicaties rond het thema globalisering binnen de kunstgeschiedenis.
The Good Hubbing Guide
7 juli 2015
De Universiteit Utrecht is een van de partners in het Creative Territories netwerk, dat deze gids uitgaf.
25 juni 2015
In april verscheen bij de Italiaanse uitgever ombre corte 'Le culture del precariato. Pensiero, azione, narrazione'.
19 juni 2015
In dit boek geven Johannes en Neele een historisch overzicht van de lotgevallen van het Prins Bernhard Cultuurfonds als breed georiënteerde cultuurfinancier.
Jan Jorrit Hasselaar en prof. dr. Peter-Ben Smit bieden het eerste exemplaar aan de patriarch  Bartholomeüs I aan.
11 juni 2015
Het boek van o.a. prof. Peter-Ben Smit is gebaseerd op het bezoek van de 'groene patriarch' aan Nederland in mei 2014.
Boek 'De wereld volgens Nederland'
11 juni 2015
Dit boek biedt een staalkaart van het Utrechtse onderzoek op het gebied van de internationale betrekkingen.
The Rising of Lazarus by Ouwater (PBK Berlin)
4 juni 2015
Joost van der Lijn en het Centre for the Humanities presenteert in dit boekje wandelingen langs plekken waar Joods leven in Utrecht is geweest.
1 juni 2015
In dit boek bespreekt Jongeneel ontmoetingen tussen protestantse christenen en andere godsdiensten en geloven in de periode van 1601 tot 1917.
27 mei 2015
Dit boek bespreekt de relaties tussen twee omstreden disciplines, performance en fenomenologie, en bevat internationale case studies.
22 mei 2015
Een bloemlezing van het oeuvre van de Ierse dichter W.B. Yeats (1865-1939) en de rijkgeschakeerde reacties daarop van de Utrechtse stadsdichters.

Pagina's

RSS