A Million Pictures

Magic Lantern Slide Heritage as Artefacts in the Common European History of Learning

A Million Pictures. Magic Lantern Slides in the History of Learning

De toverlantaarn was het belangrijkste visuele instructiemiddel in het negentiende-eeuwse Europa. Ondanks de alomtegenwoordigheid in meerdere wetenschappelijke, educatieve en populaire contexten, blijven toverlantaarnplaten nog onvoldoende onderzocht. Het A Million Pictures project behandelt het behoud van de enorme, onbenutte erfgoedbron van de toverlantaarn. De bevindingen zijn gebundeld in de publicatie A Million Pictures. Magic Lantern Slides in the History of Learning, bewerkt door prof. dr. Frank Kessler (Media en Performance Studies) en Sarah Dellmann. 

Prof. dr. Frank Kessler. Foto: Ivar Pel
Prof. dr. Frank Kessler. Foto: Ivar Pel

Dia's voor de optische lantaarn waren een belangrijk hulpmiddel voor kennisoverdracht in de tweede helft van de 19e en vroege 20e eeuw. Scholen, universiteiten, de kerk en vele openbare en particuliere instellingen over de hele wereld maakten gebruik van de lantaarn voor geïllustreerde lezingen en demonstraties.

Dr. Sarah Dellmann
Dr. Sarah Dellmann

Cultureel erfgoed

Dit boek bundelt wetenschappelijk onderzoek naar het educatieve gebruik van de optische lantaarn in verschillende disciplines. Daarnaast bevat het boek een "lab-sectie" met bijdragen van archivarissen en curatoren die nadenken over manieren om dit immens rijke culturele erfgoed van vandaag te behouden, presenteren en hergebruiken.