Publicaties

Hieronder vindt u een selectie van recente boeken. Kijk voor meer publicaties op de persoonlijke pagina's van onze medewerkers.

Police violence after social uprising in Paris’ suburb Clichy, 1 May 1891 - Photo: Wikimedia Commons
15 januari 2016
Elke twee weken verschijnt een nieuwe blogpost op de website van het ERC-project ‘Securing Europe, Fighting Its Enemies 1815-1914’.
Dante and his Divina Commedia - Domenico di Michelino, 1465, Duomo, Florence / Wikimedia Commons
7 januari 2016
In zijn nieuwe boek Un'idea di letteratura nella 'Commedia' onderzoekt Gandolfo Cascio het morele 'Idee' van Dante. 
Postcolonial Transitions in Europe
7 januari 2016
Met dit boek laten Sandra Ponzanesi en Gianmaria Colpani een nieuw licht schijnen op onderwerpen rond het koloniale verleden en postkoloniale heden van Europa.
Aan de andere Kant van de vrede
4 januari 2016
Dit boek laat kinderen op een verrassende manier verkennen wie Immanuel Kant was en wat hij heeft geschreven over vrede.
17 december 2015
In de bundel Spiegel of lachspiegel? worden verschillende Nederlandse werken over de universiteit en het studentenleven onder de loep genomen.
Foto: film 'Mussolini: Ultimo atto' (1975) - Wikimedia Commons
14 december 2015
Sinds de jaren 90 produceert de Italiaanse televisie veel verhalen over historische gebeurtenissen die vaak op een verdeelde culturele herinnering bogen.
© iStockphoto.com/baona
11 december 2015
Dit nummer van Observatorio (OBS*) is verschenen onder de titel 'Media City: Spectacular, Ordinary and Contested Spaces'.
Boek 'Paradise and Hell in Islamic Traditions'
10 december 2015
In zijn nieuwe boek behandelt Christian Lange de Islamitische tradities van denken over het hiernamaals.
Boek Christine de Pezan in Bruges
10 december 2015
In het handschrift met de vertaling uit 1475 is ruimte opengelaten voor 133 miniaturen, waarvan er 41 geheel of gedeeltelijk zijn uitgevoerd.
8 december 2015
Dit boek onder redactie van Gandolfo Cascio maakt een eerste kritische balans op van de poëzie van de Italiaanse schrijfster Elsa Morante.
© iStockphoto.com/Jirsak
7 december 2015
In de nieuwe reeks 'Ethische annotaties' deelt het Ethiek Instituut wetenschappelijke inzichten over actuele onderwerpen met een breed publiek.
27 november 2015
Christianne Smit schetst in dit boek de dromen en initiatieven van de volksverheffers die zich tussen 1870-1914 inzetten voor een ideale samenleving.
17 november 2015
In hun nieuwe boek onderzoeken Marijke Meijer Drees en Sonja de Leeuw een van de meest controversiële sociaal-culturele onderwerpen van vandaag de dag: satire.
12 november 2015
In zijn nieuwe boek laat Rudie Botha zien hoe we de evolutie van taal kunnen begrijpen zonder directe bewijzen.
6 november 2015
Onlangs verscheen een herziene en aangevulde editie van het Handboek genderstudies in media, kunst en cultuur van Rosemarie Buikema en Liedeke Plate.
2 november 2015
Engelse vertaling van Geert Buelens' boek over Europese dichters in de Eerste Wereldoorlog.
26 oktober 2015
Deel 6 gaat over overheidsbeleid en het Nederlandse bedrijfsleven, deel 7 over financiering en corporate governance.
Rathenau Instituut
26 oktober 2015
Drie studenten van de Utrecht Data School deden onderzoek naar de impact van algoritmes op data-visualisaties.
23 oktober 2015
Het bekroonde boek 'De herschepping van de wereld' van wetenschapshistoricus Floris Cohen is nu in het Engels vertaald.
18 oktober 2015
In haar nieuwe boek onderzoekt Birgit Meyer Ghanese videocultuur in relatie tot het Christendom.
12 oktober 2015
Performances of Peace onderzoekt de relatie tussen de politieke aspecten en de culturele representaties van de Vrede van Utrecht.
Book Intellectual Origins of the Republic: Ahmet Ağaoğlu and the Genealogy of Liberalism in Turkey
6 oktober 2015
Ozan Ӧzavcı schreef de studie 'Intellectual Origins of the Republic: Ahmet Ağaoğlu and the Genealogy of Liberalism in Turkey'.
5 oktober 2015
Deze bundel onder redactie van Christian Lange is de eerste omvangrijke analyse van hellevoorstellingen in de islam.
1 oktober 2015
Deze bundel laat zien hoe emoties worden gepresenteerd en gebruikt in het populairste tekstcorpus uit de Middeleeuwen, de Arthurroman.
24 september 2015
'Muslime im Zwischenkriegseuropa' door Mehdi Sajid, en 'Muslims in Interwar Europe' door Bekim Agai, Umar Ryad en Mehdi Sajid (red.).
24 september 2015
Volledig herziene uitgave van de meest verkochte leergang Nederlands in de Duitstalige landen.
18 september 2015
Een bundel ter ere van Bob Becking over onbevooroordeelde studie van de bijbel.
18 september 2015
In dit boek gaat Bob Becking na waarom dit fabeldier tot op de dag van vandaag zo tot de verbeelding spreekt.
Omslag De Messias - Julian Winter
18 september 2015
Wiljan van den Akker en Esther Jansma schreven hun roman 'de Messias' onder de schrijversnaam Julian Winter.
17 september 2015
In dit boek gaan Hans Achterhuis en Maarten van Buuren op zoek naar eigentijdse antwoorden op oeroude vragen.

Pagina's

RSS