7 januari 2020

Biopolitics, Necropolitics, Cosmopolitics: Feminist and Queer Interventions

Dr. Christine Quinan
Dr. Christine Quinan

Deze speciale uitgave van het Journal of Gender Studies, geredigeerd door dr. Christine Quinan en dr. Kathrin Thiele (Media- and Cultuurwetenschappen), houdt zich bezig met de onderwerpen biopolitiek, necropolitiek en kosmopolitiek in onze huidige samenleving.

Terwijl biopolitiek en necropolitiek steeds meer wetenschappelijke aandacht hebben gekregen, wil deze uitgave dit debat nuanceren door de nadruk te leggen op feministische en queer perspectieven en door de analytische lens van kosmopolitiek toe te voegen aan de lopende debatten rond leven en dood in het huidige politieke klimaat.

Dr. Kathrin Thiele
Dr. Kathrin Thiele

De migratiecrisis, de opkomst van het populisme op wereldschaal, neo-imperiale praktijken en homonationalistische strategieën, en de door de staat gesanctioneerde gerichtheid op gender, seksuele, raciale en etnische 'anderen' zijn slechts een paar van de crises waar we vandaag de dag mee te maken hebben en die sommige levens als meer - of minder - waardig beschouwen dan andere. Door te vragen welke levens als waardig worden beschouwd voor erkenning en inclusie in hedendaagse machtsregimes en welke levens als onbelangrijk worden beschouwd, wil deze uitgave zich openstellen voor nieuwe manieren van verbeelding van de politiek, verzetsstrategieën en meer-dan-menselijke instanties.