Persoonlijk contact over nalatenschappen

We krijgen ieder jaar weer vragen uit onze achterban over nalaten. Vragen die over van alles gaan. Praten over het geven van geld na je dood is geen dagelijkse kost. Daarom maken we tijd voor persoonlijk contact. Daar draait het uiteindelijk om. Om verbinding en om de menselijke maat. Onze donateurs willen het graag goed geregeld hebben.

Nalaten aan niet-familieleden, bijvoorbeeld aan het Utrechts Universiteitsfonds, kan alleen via een notaris en is mogelijk via een legaat of erfenis. Wij hebben expertise op het gebied van nalatenschappen. Overweegt u het Utrechts Universiteitsfonds op te nemen in uw nalatenschap? Dan kunnen wij u daarbij helpen.

U kunt e-mailen naar ufonds@uu.nl met het verzoek om een afspraak met Margot van Sluis-Barten, directeur, of Robbert Jan Feunekes, relatiemanager nalatenschappen. Of neem direct contact met ons op.

Neem contact met ons op