Aanvraag subsidie Eerste Generatie Fonds

Hoe kun je een aanvraag doen?

We gaan zorgvuldig om met de middelen van het fonds en daarom kunnen aanvragen niet zomaar gehonoreerd worden.

Je aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. We willen graag het volgende van je weten: 

 1. Naam, studentnummer en telefoonnummer
 2. Waarvoor heb je de steun nodig?
 3. Wat is het bedrag dat je daarvoor nodig hebt?
 4. Waarom kan je dit niet zelf financieren?
 5. Je gaat als eerste uit jouw gezin naar de universiteit. Welke uitdagingen en kansen ervaar je?
 6. Wat zou jou als eerste-generatiestudent helpen in je studieloopbaan?
 7. In sommige gevallen willen we advies krijgen van de studentendecanen over officiële regelingen van de UU en de overheid (DUO). In dat geval willen we het dossier delen met hen. Geef je daar toestemming voor?
 8. Heb je interesse om deel te nemen aan University Pioneers, ja/nee?

Zorg dat je aanvraag bestaat uit een motivatiebrief (antwoorden op bovenstaande vragen) en een begroting die onderbouwt welk bedrag je zelf inlegt of op een andere manier verkrijgt en welk budget je aanvraagt bij het Eerste Generatie Fonds. Vervolgens dien je je aanvraag te mailen naar: ufonds@uu.nl, onder vermelding van ‘Aanvraag Eerste Generatie Fonds’.

  Hoe behandelen we je aanvraag?

  De stuurgroep van het Eerste Generatie Fonds en studentdecanen van de Universiteit Utrecht adviseren bij de beoordeling van de aanvragen. Zij bekijken bijvoorbeeld of er andere regelingen zijn waarvan je gebruik zou kunnen maken en of er al andere steunverzoeken bij de universiteit lopen. Aanvragen worden per kwartaal behandeld. Gestreefd wordt om binnen één tot drie maanden na ontvangst te beslissen over ingediende aanvragen.

  Na toekenning

  In geval van honorering vragen wij of je:

  • Ervoor open staat om (anoniem) een ervaring als eerste-generatie student (hoe heb je studeren tot zover ervaren?) te delen en over de aankoop (waarom je dit nodig had en wat je het heeft gebracht) te vertellen. Dit mag je verwoorden in max 5 zinnen;
  • Een aankoopbewijs kan geven.

  Contact

  Vragen? Mail dan naar het Utrechts Universiteitsfonds (ufonds@uu.nl), vergeet niet het Eerste Generatie Fonds te noemen.