Aanvraag subsidie Eerste Generatie Fonds

Hoe kun je een aanvraag doen?

We gaan zorgvuldig om met de middelen van het fonds en daarom kunnen aanvragen niet zomaar gehonoreerd worden. Let op: Je kunt alleen een aanvraag indienen voor een eenmalige financiële bijdrage voor een specifiek educatief doel, zoals een stage, cursus, workshop of uitwisselingsprogramma. Het Eerste Generatie Fonds verstrekt geen bijdragen aan collegegeld of andere structurele kosten.

Let op: bijdrage voor een laptop

De Stichting Boschuysen heeft voor eerste generatie studenten van de Universiteit Utrecht kwalitatief hoogwaardige, refurbished laptops beschikbaar gesteld aan het Eerste Generatie Fonds. Wil jij een aanvraag indienen voor een bijdrage aan een nieuwe laptop? Doe dit dan niet via de aanvragenportal zoals hieronder beschreven, maar stuur een email naar ufonds@uu.nl. Je aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Voeg wel ook een motivatiebrief en bewijs van inschrijving aan de UU toe, zoals beschreven bij punt 1 t/m 3. 

Andere aanvragen

Je aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. We willen graag het volgende van je weten: 

 1. Bewijs van inschrijving aan de UU dit collegejaar
 2. Een goede motivatiebrief, deze beschrijft in ieder geval het antwoord op de volgende vragen:
  1. Waar vraag je subsidie voor aan en waarom kan je dit niet zelf financieren?
  2. Je gaat als eerste uit jouw gezin naar de universiteit. Welke uitdagingen en kansen ervaar je?
  3. Wat zou jou als eerste-generatiestudent helpen in je studieloopbaan?
 3. Geef in je motivatiebrief ook duidelijk antwoord op de volgende twee vragen:
  1. In sommige gevallen willen we advies krijgen van de studentendecanen over officiële regelingen van de UU en de overheid (DUO). In dat geval willen we het dossier delen met hen. Geef je daar toestemming voor?
  2. Heb je interesse om deel te nemen aan University Pioneers, ja/nee?
 4. Een begroting die onderbouwt welk bedrag je zelf inlegt of op een andere manier verkrijgt en welk budget je aanvraagt bij het Eerste Generatie Fonds. Een begroting bestaat uit een kolom met inkomsten en een kolom met uitgaven. Zorg dat deze allebei zo compleet mogelijk zijn. Download een voorbeeldbegroting voor een stage of studie(deel) in het buitenland.

Dien je aanvraag in via de aanvragenportal van het Utrechts Universiteitsfonds, dit kan in specifieke aanvraagperiodes.

Deadlines en aanvraag indienen

Hoe behandelen we je aanvraag?

De stuurgroep van het Eerste Generatie Fonds en studentdecanen van de Universiteit Utrecht adviseren bij de beoordeling van de aanvragen. Zij bekijken bijvoorbeeld of er andere regelingen zijn waarvan je gebruik zou kunnen maken en of er al andere steunverzoeken bij de universiteit lopen. Aanvragen worden per kwartaal behandeld. Gestreefd wordt om binnen één tot drie maanden na ontvangst te beslissen over ingediende aanvragen.

Na toekenning

In geval van honorering vragen wij of je:

 • Ervoor open staat om (anoniem) een ervaring als eerste-generatie student (hoe heb je studeren tot zover ervaren?) te delen en over de aankoop (waarom je dit nodig had en wat je het heeft gebracht) te vertellen. Dit mag je verwoorden in max 5 zinnen;
 • Een aankoopbewijs kan geven.

Contact

Vragen? Mail dan naar het Utrechts Universiteitsfonds (ufonds@uu.nl), vergeet niet het Eerste Generatie Fonds te noemen.