Het Yvoor Fonds: beurzen voor buitenlandervaring
Yvonne van Rooy UVSV
Yvonne van Rooy met bestuur UVSV/NVVSU

Heb jij plannen om voor een kort (studie)verblijf naar het buitenland te gaan, bijvoorbeeld voor de deelname aan een Summer School? Als je hebt laten zien over voldoende talenten te beschikken en (bij voorkeur) lid bent van een studentengezelligheidsvereniging, kom je wellicht in aanmerking voor een (reis)beurs van het Yvoor Fonds.

Toekenningscriteria
Je moet aan de volgende criteria voldoen om in aanmerking komen voor een beurs:
je staat ingeschreven als bachelor- of masterstudent aan de Universiteit Utrecht; je bent bij voorkeur lid van een gezelligheidsvereniging in Utrecht; je bent aantoonbaar actief binnen of buiten je vereniging (bestuur, commissie met voldoende gewicht, bestuur of commissie van een andere organisatie met voldoende gewicht); je hebt goede studieresultaten en minimaal 40 ECTS per jaar behaald; je zoekt een bijdrage voor een korte buitenlandse opleiding zoals een Summer School die bijdraagt aan een brede oriëntatie en je persoonlijke ontwikkeling; je vertrekt ná de toekenningsdatum van de beurs en niet daarvoor al; je draagt zelf ook bij in de kosten van je buitenlandervaring; je bent/wordt studentvriend van het Utrechts Universiteitsfonds.

Toekenning
Het Yvoor Fonds werkt met een jaarlijkse aanvraagronde. Het is dus één keer per collegejaar mogelijk om een aanvraag in te dienen. De toekenning vindt plaats in de maand mei. Je aanvraag moet vóór 1 mei van het lopende collegejaar ingediend worden bij het Utrechts Universiteitsfonds o.v.v. Aanvraag Yvoor Fonds.
Een beurs uit het Yvoor Fonds bestaat uit een bedrag tussen de € 250 en € 1000 euro. In uitzonderlijke gevallen kan een hoger bedrag toegekend worden. De beurs bedraagt nooit meer dan het subsidiabel tekort.
Het bestuur van het Utrechts Universiteitsfonds besluit over de toekenning van subsidieaanvragen op advies van een in overeenstemming met de insteller(s) te benoemen adviescommissie. Deze bestaat uit de insteller van het fonds op naam, mw. mr. Y.C.M.T. van Rooy; de directeur van het Utrechts Universiteitsfonds en een vertegenwoordiger van de Studentencommissie van het Utrechts Universiteitsfonds.
De toekenning zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 10 juni schriftelijk worden medegedeeld. Ook als je geen beurs toegekend krijgt, ontvang je hiervan bericht. Vragen over de toekenning worden door het bureau van het Universiteitsfonds behandeld.

Indienen van een aanvraag
Je aanvraag bestaat uit het ingevulde aanvraagformulier (.pdf) en de volgende bijlagen:
Toelichting begroting; motivatie van je buitenlandse verblijf in het licht van je ontwikkeling tot nu toe en je toekomstplannen (maximaal 250 woorden); korte toelichting op je activiteiten binnen of buiten je vereniging (maximaal 250 woorden); curriculum vitae; bevestigingsbrief van de te bezoeken instelling in het buitenland (indien van toepassing) of ander bewijs van inschrijving bij de gewenste opleiding (Indien je dit nog niet hebt, dien je dit aan te geven bij je aanvraag met opgaaf van reden. In geval van toekenning van een beurs dien je het bewijs van inschrijving vóór vertrek alsnog te overhandigen om de toekenning definitief te maken); een recent overzicht van behaalde cijfers/studiepunten waaruit blijkt dat je goede studieresultaten en minimaal 40 ECTS per studiejaar hebt behaald.

Het aanvraagformulier met alle bijlagen moet vóór 1 mei 2017 worden ingediend bij het Utrechts Universiteitsfonds o.v.v. Aanvraag Yvoor Fonds, Postbus 80125, 3508 TC Utrecht.

Verslag van het buitenlands verblijf
Als je een beurs toegekend krijgt, dien je binnen twee maanden na afloop van je buitenlandse activiteit een verslag van je verblijf in het buitenland in van 500 tot maximaal 1000 woorden in te leveren. Beschrijf in een persoonlijk verhaal wat je doel was met de gekozen opleiding en bestemming en wat het je heeft opgeleverd voor je studie, je oriëntatie op de arbeidsmarkt en voor je persoonlijke ontwikkeling. Vertel ook iets over de ervaringen die je verblijf in het buitenland bijzonder en de moeite waard maken. Voeg enkele digitale foto’s (van jezelf) toe die illustreren wat je hebt meegemaakt. Het verslag en de foto’s worden eigendom van het Utrechts Universiteitsfonds en kunnen voor publicatiedoeleinden worden gebruikt. Je verslag lever je in bij het Utrechts Universiteitsfonds: alumni@uu.nl.
Daarnaast zorg je voor bekendmaking van je buitenlandervaring en je beurs van het Yvoor Fonds binnen je vereniging door middel van publicatie van je verslag of op een andere passende wijze. Je stelt het Utrechts Universiteitsfonds op de hoogte van je aanpak.

Meer informatie
Heb je vragen over het Yvoor Fonds? Neem dan contact op met de Studentencommissie van het Utrechts Universiteitsfonds:  studentencommissie@uu.nl.