Individuele studenten

Individuele studenten

Individuele studenten kunnen subsidie aanvragen bij het Universiteitsfonds. Hierbij geldt dat de aanvrager student moet zijn aan de Universiteit Utrecht en voor zijn/haar project geen studiepunten ontvangt. Aanvragers binnen deze categorie kunnen één aanvraag per studie doen. Een bachelor en een master worden hierbij als twee aparte studies gezien. Er zijn twee type projecten waarvoor je een aanvraag kunt doen. Hieronder staat per project aangegeven wat de voorwaarden zijn. 

Presentatie op een congres

  • De student moet een eigen, inhoudelijke bijdrage op het congres hebben, bijvoorbeeld in de vorm van een presentatie.
  • De student moet een eigen financiële bijdrage leveren.
  • Een congresbezoek is alleen subsidiabel wanneer de student hier geen studiepunten voor ontvangt.
  • De student dient een aanbevelingsbrief van een docent of studieadviseur toe te voegen aan de aanvraag.
  • De student dient een kopie van de uitnodiging voor het congres aan de aanvraag toe te voegen.

Innovatief project

Individuele studenten kunnen een aanvraag doen voor een innovatief project. Een project wordt als innovatief gezien wanneer het iets nieuws is wat nog niet eerder georganiseerd is en een groot bereik heeft. Het project dient (met name) voor UU-studenten toegankelijk te zijn. 
De aanvrager dient een duidelijk plan te hebben voor het project, inclusief een financieringsplan, alvorens hij/zij een subsidieaanvraag indient bij het U-fonds. Het eventuele financiële risico is voor een individu namelijk moeilijker te dragen dan voor een vereniging. Er is bovendien slechts een beperkt aantal subsidies (maximaal 5) per collegejaar beschikbaar voor innovatieve projecten, een goed plan verhoogt dus de kans op toekenning. Innovatief is een breed begrip en deze categorie kan dus niet direct worden ingekaderd. Voor het betreffende project mag nog niet eerder subsidie zijn aangevraagd bij het U-fonds. Indien je je afvraagt of jouw project in aanmerking komt voor een innovatieve subsidie kun je het beste contact opnemen met de studentencommissie.  

Een aanvraag kun je indienen via onze site.